Eskalaatori ja liikurtee audit

Kasutamisele eelnev audit tuleb teostada enne eskalaatori ja liikurtee kasutusel võtmist. 

Korraline audit tuleb teostada järgmise sagedusega 


Visuaalne uurimine (aastat)Katsetamine (aastat)
Eskalaator ja liikurtee2-

Eskalaatori ja travelaatori puhul otsustab auditi tegija tehnilise katsetuse tegemise vajaduse visuaalse kontrolli käigus.

Eskalaatorile, liikurteele ja korvtõstukile tõstekõrgusega üle 3 meetri ja kuni 10 meetrit, mis on käesoleva määruse jõustumise hetkel kasutusel ja mille tehniline kontroll ei olnud enne käesoleva määruse jõustumist kohustuslik, tuleb esimene korraline audit teha hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks.

Taotluse vormid leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:

E-posti aadressile  estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.