Korterite ning eramute tehnilise seisukorra uuring.

Eramajade ning korterite gaasiseadmete ja -torustike korrashoidu tuleb kontrollida vähemalt kord kolme aasta jooksul ning see peab olema dokumenteeritud.

Meie poolt pakutava kontrolli käigus hindame visuaalselt korterisisest torustikku (toru materjal, ühendusvoolikud, toruliited jne); kontrollime gaasidetektoriga, et ei esineks gaasilekkeid; kontrollime üle seadmed tööolukorras; kontrollime seadmete põlemisõhu varustust ning paigaldusruumide ventilatsiooni.

Kortermajade puhul küsige pakkumist terve maja kohta!

Vingugaas.

Viimasel ajal sagenenud vingugaasiõnnetustest tulenevalt on alates 1.01.2018 kohustuslik paigaldad vingugaasi (CO) andur eluruumidesse, kus paikneb korstnaga ühendatud gaasiseade (näiteks gaasiveesoojendaja või ruumiõhust sõltuv katel).

Vingugaasiandurite valiku puhul peaks lähtuma ruumist, kuhu see paigaldatakse (kas on tegemist näiteks köögiga või niiske ruumiga). Paigalduskoha valimisel tuleb aluseks võtta seadme paigaldusjuhend. Põhireegel on see, et andur peaks asuma inimese hingamisteede kõrgusel.

Õnnetust aitab ennetada gaasiseadme paigaldusruumi ja ka korteri piisav õhuvarustus (õhu juurdevool ja ventilatsioon), nõuetele vastav suitsugaaside väljajuhtimine ning õieti paigaldatud vingugaasi andur.


Taotluse vormid leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:

E-posti aadressile estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.