Rahvusvaheline standard ISO 3834 määratleb ja kehtestab metallist keevitatud toodete kvaliteedinõuded. Läbi selle saavad tootjad suurendada tootmisettevõtte võimet tulla toime sisemaise ja globaalse turu väljakutsetega.

EN ISO 3834 koosneb järgmistest osadest:
EN ISO 3834-1: Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 1: Sobiva kvaliteedinõuete taseme valiku kriteeriumid
EN ISO 3834-2: Keevituse kvaliteedinõuded. Metallide sulakeevitus. Osa 2: Laialdased kvaliteedinõuded
EN ISO 3834-3: Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 3: Standardsed kvaliteedinõuded
EN ISO 3834-4: Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 4: Elementaarsed kvaliteedinõuded
EN ISO 3834-5: Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 5: Dokumendid, mis on vajalikud kvaliteedinõuete vastavushindamiseks standardi ISO 3834-2, ISO 3834-3 või ISO 3834-4 järgi.


Inspecta Estonia OÜ teostab sertifitseerimist standardite EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 ja EN ISO 3834-3 osas ning on nende osas akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt.

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua kontoritesse.