ISO 45001 sertifikaat näitab, et teie organisatsioon tagab head ja ohutud töötingimused ning pöörab tähelepanu töötajate heaolule ja tervisele. See näitab ka, et teie organisatsioon järgib rahvusvahelisi seadusi ja määrusi tervisekaitse ja ohutuse valdkonnas ning seadusandlust.

ISO 45001 põhineb niinimetatud ISO "kõrgetasemelisel struktuuril" (HLS), mis on kõigi (uute) ISO standardite ühtne põhistruktuur. Seetõttu sobib ISO 45001 tervisekaitse ja ohutuse juhtimissüsteem hästi teiste ISO juhtimissüsteemi standarditega, näiteks ISO 9001 ja ISO 14001.