Katsetused teostame spetsiaalses kaasaegses katsestendis. Katsetulemuste kohta väljastame katseprotokolli. Kaitseklappide tegeliku avanemisrõhu teadmine võimaldab vähendada ja ennetada surveseadmete käsitlemisel ülerõhust tekkida võivat ohtu.
Katsetada on võimalik nii äärik- kui ka keermesühendustega vedrukaitseklappe, kangkaitseklappe jm.
Katsetatavate kaitseklappide maksimaalne rõhk on 50 bar.

Kaitseklapid palume tuua katsetamiseks Tallinna Telliskivi kontorisse aadressile Telliskivi 59, Tallinn.

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile estonia@ikiwa.com;
Saata postiga või tuua kontoritesse.