Katsetused teostame spetsiaalses kaasaegses katsestendis. Katsetulemuste kohta väljastame katseprotokolli. Kaitseklappide tegeliku avanemisrõhu teadmine võimaldab vähendada ja ennetada surveseadmete käsitlemisel ülerõhust tekkida võivat ohtu.
Katsetada on võimalik nii äärik- kui ka keermesühendustega vedrukaitseklappe, kangkaitseklappe, pilootkaitseklappe jm.
Katsetatavate kaitseklappide maksimaalne rõhk sõltub läbimõõdust vt. tabel.

Klapi ühenduse läbimõõtMaksimaalne rõhk
TollimmBar
½-315-80110
4100110
5125110
6150100
820060
1025040


Kaitseklapid palume tuua katsetamiseks Tallinna Telliskivi kontorisse aadressile Telliskivi 59, Tallinn.

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile estonia@ikiwa.com;
Saata postiga või tuua kontoritesse.