Kalibreerimine on menetlus, mis fikseeritud tingimustel määrab kindlaks seose mõõtevahendiga saadud väärtuse ja etaloni abil realiseeritud füüsikalise suuruse vastava väärtuse vahel.

Teostame kalibreerimist järgmistele seadmetele:

Aeg ja sagedus

• Sagedus- ja ajaintervalli mõõturid;

Elekter

• Voolutrafod;
• Pingetrafod ja 3-faasilised aktiiv ja reaktiivenergia elektriarvestid;
• 3-faasilised aktiiv- ja reaktiivvõimsuse mõõturid;
• 3-faasilised AC võimsus- ja võrguanalüsaatorid;
• 1-faasilised aktiivenergia elektriarvestid;
• Amper-, volt- ja oommeetrid;
• Magnet- ja elektrivälja testrid;
• Isolatsioonitakistuse mõõturid;
• Liitmike-, kaitsemaandus- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide takistuse mõõturid;
• Maandustakistuse mõõturid;
• Rikkesilmuse impedantsi mõõturid;
• Rikkevoolukaitseseadme testrid;
• Isolatsiooni pingetaluvuse testrid;
• Kõrgepingejagurid.

Müra ja vibratsioon

• Vibroandurid ja -meetrid;
• Akustilised müramõõturid ja heli doosi mõõturid.

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.