Sertifitseerime keevituse ja jootmise protseduure (WPQR) vastavalt järgmistele standarditele:

 • EN ISO 15614-1 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure test – Part 1: Arc and gas weldingn of steels and arc welding of nickel and nickel alloys;
 • EN ISO 15614-2 Metallide keevitusprotseduuride spet-sifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 2: Alumiiniumi ja selle sulamite kaarkeevitus;
 • EN ISO 15614-3 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 3: Fusion welding of non-alloyed and low-alloyed cast irons
 • EVS-EN ISO 15614-5 Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 5: Titaaniumi, tsirkooniumi ja nende sulamite kaarkeevitus
 • EVS-EN ISO 15614-6 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure test – Part 6: Arc and gas welding of copper and its alloys;
 • EN ISO 15614-7 Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 7: Pindkeevitus
 • EN ISO 15614-8 Specification and approval of welding procedures for metallic materials. Welding procedure test. Part 8: Welding of tubes to tube-plate joints;
 • EN ISO 15614-11 Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 11: Elektron- ja laserkeevitus.
 • EN ISO 15614-12 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 12: Spot, seam and projection welding;
 • EN ISO 15614-13 - Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance butt) and flash welding
 • EVS-EN ISO 15613 Keevitusprotseduuri spetsifikatsioon ja kvalifitseerimine metallmaterjalidele. Tootmiseelsel keevituskatsel põhinev kvalifitseerimine;
 • EVS-EN ISO 14555 Welding - Arc stud welding of metallic materials;
 • EVS-EN 13134 Jootmine kõvajoodisega. Protseduuri heakskiit.

Kontroll-liite keevitamine

Ettevõtja valmistab kontroll-liidete detailid ning kindlustab kõik püsiliidete tegemiseks vajalikud seadmed ja abimaterjalid, kus keevitaja töötab või koolituskeskus, olenevalt atesteerimise toimumise kohast. Kontroll-liidete keevitamise juures viibib Inspeca töötaja.

Taotlus

Taotluse keevituse ja jootmise protseduuri sertifitseerimiseks palume esitada vähemalt 5 päeva enne kontroll-liite keevitamiseks planeeritud aega. Taotlejaks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud.

Kui samaaegselt protseduuri sertifitseerimisega soovitakse läbi viia ka keevitajate sertifitseerimist, tuleb see vormistada eraldi tellimusena.

Sertifitseerimistingimuste täitmise leping (vt kõrval menüüst) sõlmitakse taotluse allkirjastamisega ning hakkab kehtima alates sertifikaadi/tunnistuse saamisest, kuni selle kehtivusaja lõpuni või lõpetamiseni.

Taotluse vormid leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua kontoritesse.