Rahvusvaheliste kliimalepetega on võetud suund keelustada ja vähendada suure globaalse soojenemise potensiaaliga (GWP) külmutustangentide nagu halogeenitud klorofluorosüsinikud (HCFC) kasutamist. Madala GWP alternatiivina on külmikutest kuni tehasteni kasutusele võetamas propaani (R290) kasutavad külmutusseadmed. R290 kuulub A3 plahvatusohtlike külmutusainete hulka, mistõttu on enne toote turule väljastamist vajalik teostada täiendavad katsed. 

Toote sertifitseerimiseks viiakse läbi lekkekatsed, mis tõendavad plahvatusohtlike tsoonide tekke puudumise või nende ohtuse. 

Teostame külmustussüsteemide sertifiseerimist IEC 60335-2-89:2012 elektriliste kodumasinate standardi alusel, kus maksimaalseks A3 kategooria külmutusaine massiks on 150g. 

Suurema külmutusaine massiga seadmete puhul teostame lekkekatsetused teie tootele EN 378:2016 alusel.

Taotluse saate meile edastada e-posti aadressile estonia@kiwa.com