Kasutamisele eelnev audit tuleb teostada enne lifti kasutusel võtmist. Liftile peab olema teostatud vastavushindamine.

Korraline audit tuleb teostada järgmise sagedusega 

LiftidVisuaalne uurimine (aastat)Katsetamine (aastat)
Liftid kuni 10a24
Liftid üle 10a1
  • Visuaalse uurimise käigus kontrollitakse lifti sõlmede tehnilist seisukorda ning nende töötamist;
  • Katsetamise käigus kontrollitakse ohutusseadiste rakendumist, ajamisüsteemi seisukorda ja toimimist ning vajadusel teostatakse asjakohased mõõtmised (veojõu mõõtmine, püüduri rakenduskiiruse määramine, ajami lõtku suurus jms).

Köistee audit

Kasutamisele eelnev audit tuleb teostada enne köistee esmakordset kasutusele võtmist.

Korraline audit tuleb teostada järgmise sagedusega 

Köistee liikSagedus
Köistee1 aasta
Hooajaline köistee (nt suusatõstukid)1 kuu jooksul hooaja algusest arvates.

Lifti- ja köistee erakorraline audit

Erakorraline kontroll teostatakse:

  • enne tõsteseadme kasutusele võtmist, kui seda pole kasutatud eelnenud 12 kuu jooksul;
  • lifti kabiini või vastukaalutrosside vahetamisel;
  • juhikute vahetamisel;
  • lifti ajami, hõõrderatta või võlli vahetamisel;
  • hüdrosilindri vahetamisel;
  • kiiruspiirliku või püüduri vahetamisel;
  • puhvrite vahetamisel;
  • pärast tõsteseadme ümberehitamist.


Taotluse vormid leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:

E-posti aadressile estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.