Masinate audit

Audit jaguneb kasutamisele eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks audititeks.

Kasutamisele eelnev audit tehakse registreeritavale masinale enne selle esmakordset kasutamisele võtmist.

Registreeritavale masinale tuleb teha korraline audit alljärgnevas tabelis toodud sagedusega.

MasinVisuaalne uurimine
(aasta)
Tehnilised katsetused
(aasta)
Kraana13
Platvormtõstuk, kaubalift24
Ehitustõstuk inimeste tõstmiseks24
Hüdrotõstuk kuni 10 aasta44
Hüdrotõstuk üle 10 aasta24
Korvtõstuk kuni 10 aasta44
Korvtõstuk üle 10 aasta24
Lõbustuspargiseade*13

Hooajaliselt kasutatava lõbustuspargiseadme ja köistee visuaalne kontroll peab olema tehtud enne iga hooaja algust, aga mitte varem kui üks kuu enne hooaja algust.

• (3) Lõbustuspargiseadme puhul tuleb iga 10 aasta järel teha kandekonstruktsioonide ja oluliste sõlmede tehnilised katsetused sõlmede demonteerimise ja mittepurustavate meetoditega katsetamise teeHooajaliselt kasutatava lõbustuspargiseadme visuaalne kontroll peab olema tehtud enne iga hooaja algust, aga mitte varem kui üks kuu enne hooaja algust.

*Lõbustuspargiseadme puhul tuleb iga 10 aasta järel teha kandekonstruktsioonide ja oluliste sõlmede tehnilised katsetused sõlmede demonteerimise ja mittepurustavate meetoditega katsetamise teel.

Erakorraline audit teostatakse registreeritavale masinale järgmistel juhtudel:

Auditi kohustusega masina erakorraline audit tuleb teha järgmistel juhtudel:

  • enne masina kasutusele võtmist, kui seda pole ettenähtud otstarbel kasutatud eelnenud aasta jooksul;
  • pärast masina rekonstrueerimist;
  • pärast seadme remonti, kui see oli tingitud seadmega toimunud avariist;
  • kui puuduvad andmed eelmise auditi kohta.

Kraanale tehakse lisaks veel erakorraline audit:

  • pärast kraana kandekonstruktsioonide keevituse teel remontimist;
  • pärast kraana kandekonstruktsioonide, tõste- või nooletõstemehhanismide vahetust.

Platvormtõstukile, kaubaliftile ning inimeste tõstmiseks ette nähtud ehitustõstukile tehakse lisaks veel erakorraline audit:

  • pärast platvormtõstuki ja kaubalifti tõstetrosside vahetamist;
  • pärast juhikute ja ajami vahetamist;
  • pärast kaubalifti ajami hõõrdratta või võlli vahetamist;
  • pärast kiiruspiiriku või püüduri vahetamist.


Eskalaatorile, liikurteele ja korvtõstukile tõstekõrgusega üle 3 meetri ja kuni 10 meetrit, mis on kasutusel ja mille tehniline kontroll ei olnud enne kohustuslik, tuleb esimene korraline audit teha hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks.

Taotluse vormid leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:

E-posti aadressile  estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.