Masina kasutamise ohutusnõuded

Koolituse kava

9.45 – 10.00 Registreerimine, hommikukohv, avasõnad.

10.00 – 11.30
Seadme ohutuse seadus ja selle rakendusmäärused (jõustunud 01.07.2015).

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15
...teema jätkub. Masinate liigitus. Masinate tehniline audit ning selle läbiviimise protseduurid. Tööohutus.

13.15 – 13.30 Kohvipaus

13.30 – 15.00
Elektriohutuse põhinõuded masinate kasutamisel.

15.00 – Täiendkoolituse lõpp.

Täienduskoolituse programm on seotud alljärgnevate kutsestandardite kompetentsidega:

  • Mehaanikainsener, tase 6
  • Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 

Lektorid ja muu info

  • Aleksander Iivanainen - Kiwa Inspecta seadmekontrolliosakonna juhataja. Aleksanderil on EWE ja IWE pädevus, auditi tegija pädevustunnistus ning tal on volitatud soojustehnikainseneri V kutsetunnistus. Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1990. Lektori kogemus aastast 2004.
  • Lembit Põldoja - Kiwa Inspecta vastavushindamise osakonna ekspert. Lembit korraldab Kiwa Inspectas elektriala personali sertifitseerimist ja resertifitseerimist. Tal on elektriala A-klassi pädevustunnistus. Töökogemus elektri valdkonnas on aastast 1964. Lektori kogemus aastast 1996.
  • Õppematerjalid: koolituse konspekt.Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.Õppe kogumaht: 6 tundi auditoorset tööd
09.04.2018