Teostame järgnevaid keevisõmbluste ja metallide mittepurustavaid katsetusi ning kontrollimisi:

  • Visuaalne uuring (VT)
  • Röntgenkatse (RT)
  • Digitaalne röntgenkatse (DRT)
  • Ultrahelikatse (UT)
  • Penetrantkatse (PT)
  • Magnetpulberkatse (MT)
  • Tiheduskatsevaakumiga (LT)
  • Metallipaksuse mõõtmine ultraheli meetodil

Katsetusi teostab keevituse katselabor, mis on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt vastavalt standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele. Katselabor omab ka õigust läbi viia surveseadmete direktiivile (2014/68/EC) vastavate toodete valmistamiseks.

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.