Kontrolli käigus määratakse Süsihappegaasi, vingugaasi, niiskuse, määrdeainete ja hapniku kontsentratsioonid. Kontrolliks kasutatakse seadet Dräger Aerotest Navy. Seade on ühilduv Drägeri mõõteampullide tootperekonnaga ja eritellimuste korral võimaldame mõõtmiste täpsuse ja kontsentraatorite määramise laia ulatust. 

EN 12021:2014 poolt sätestatud piirnormid on: (p>200 bar)

Kontrollitav parameeter / Verifiable parameterPiirnormid katsestandardi alusel / Boundary limits acc. to test standardHapnik / Oxygen (%)21 ± 1Süsinikmonooksiid / Carbon monoxide (ppm)5Süsinikdioksiid / Carbon dioxide (ppm)500Vee sisaldus / Water content (mg/m-3)50Õli / Oil (mg/m-3)0,5

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile estonia@kiwa.com
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.