Piksekaitset nõutakse kõigil üle 15 m ümbrusest kõrgemale ulatuvatel hoonetel. Olenemata kõrgusest on piksekaitse kohustuslik:
1. Tööstushoonetel, kus on plahvatus- või tuleoht.
2. Ehitistel, kus on ööpäevaringselt hoolealuseid (nt haiglad, lastekodud jms).
3. Lahtistel suurte rahvahulkade kogunemiskohtadel.
4. Loomapidamishoonetel, kui neis on üle 100 looma.
5. Tuldtakistava (TP2) või tuldkartva (TP3) kandekonstruktsiooniga majutushooned ja suurte
rahvahulkade kogunemishoonetel.

Tehnilise kontrolli (sh täieliku kontrolli) aluseks olevaid mõõtmisi võib teha akrediteeritud või mõõteseaduse
kohaselt erialaselt pädevaks hinnatud labor, mis on majandustegevuse registris mõõte- ja teimilaborina
registreeritud. Muid mõõtmisi tehnilise kontrolli (sh täieliku kontrolli) käigus arvestada ei saa.
Piksekaitsesüsteemi kontrollimisel peab olema tehtud järgmised katsed:
 katkematuse katsetamine, eriti piksekaitsesüsteemi nende osade katkematus, mis ei ole kontrollimisel
nähtavad;
 maandurite süsteemi maandustakistuse mõõtmine. T