Vastavalt kehtivale seadusandlusele peavad Eestis või Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil turustatavad ja kasutusele võetavad surveseadmed ja -seadmestikud olema tavaliselt varustatud vastavusmärgistusega CE ja neil peab olema nõuetele vastavuse tõendamiseks vastavusdeklaratsioon vastavalt direktiivile 2014/68/EL (vana direktiiv 97/23/EU).
Selleks peavad seadmed läbima vastavushindamise.Tüüpilisteks seadmeteks on surveanumad, torustikud, mahutid, katlad, soojusvahetid jne.
Teostame vastavushindamist järgmiste mooodulite kohaselt:

ProtseduurMoodul
Sisene tootmiskontroll lõpphinnangu andmise järelevalvegaA2*
TüübihindamineB
ProjektihindamineB1
TüübivastavusC2
Toote tõendamineF
Toote ühiku tõendamineG
Tootmise kvaliteeditagamineD
Tootmise kvaliteedikinnitusD1
Toote kvaliteedikinnitusE
Toote kvaliteedikinnitusE1
Täielik kvaliteeditagamineH**
Täielik kvaliteeditagamine projekti hindamisegaH1

*Akrediteeritud EN ISO/IEC 17020

**ei oma akrediteeringut

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada: 
E-posti aadressile  estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.