Vastavalt kehtivale seadusandlusele peavad Eestis või Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil turustatavad ja kasutusele võetavad surveseadmed ja -seadmestikud olema tavaliselt varustatud vastavusmärgistusega CE ja neil peab olema nõuetele vastavuse tõendamiseks vastavusdeklaratsioon vastavalt direktiivile 2014/68/EL (vana direktiiv 97/23/EU).
Selleks peavad seadmed läbima vastavushindamise.Tüüpilisteks seadmeteks on surveanumad, torustikud, mahutid, katlad, soojusvahetid jne.
Teostame vastavushindamist järgmiste mooodulite kohaselt:

ProtseduurMoodul
Sisene tootmiskontroll lõpphinnangu andmise järelevalvegaA2
TüübihindamineB
ProjektihindamineB1
TüübivastavusC2
Toote tõendamineF
Toote ühiku tõendamineG
Tootmise kvaliteeditagamineD
Tootmise kvaliteedikinnitusD1
Toote kvaliteedikinnitusE
Toote kvaliteedikinnitusE1
Täielik kvaliteeditagamineH
Täielik kvaliteeditagamine projekti hindamisegaH1

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada: 
E-posti aadressile  estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.