Elektrikilbid ja aparaadikoosted – normid ja nende rakendamine (8h)

  • 1 päeva koolitus
  • Ekspert

Koolitusel osaleja tunneb aparaadikoostetele kehtestatud üldnõudeid ja eriliigilistele aparaadikoostetele esitatavaid täiendavaid nõudeid. Tutvub aparaadikoostete komponentide valikuga sõltuvalt koostete kasutustingimustest. Osaleja saab ülevaate uutele aparaadikoostetele vajalikest kontrollitoimingutest ja katsetest.

Elektrikilbid ja aparaadikoosted – normid ja nende rakendamine (8h)
Järgmine koolitus : Koolituskava puudub
Võta ühendust
Inspecta Estonia OÜ

The item has been added to your shopping cart.

Elektrikilbid ja aparaadikoosted – normid ja nende rakendamine (8h)

Go to Cart