Installateurs/loodgieters, architecten, aannemers, gemeenten, woningbouwverenigingen, …

Voor het installeren van gecertificeerde kunststofleidingsystemen voor drinkwater in gebouwen.

1) Aanvraag voor offerte bij productspecialist, direct of via Expert Centre Polymers.
2) Offerte = overeenkomst opgesteld op basis van de eisen in de BRL voor mechanische en toxicologische aspecten.
3) Na wederzijdse ondertekening wordt het onderzoek uitgevoerd.
4) Na positief afronden onderzoek en ondertekening contract wordt het certificaat verleend.
5) Certificaat is geldig voor onbepaalde tijd.
6) Voorwaarden van het certificatieproces liggen vast in het Reglement voor Certificatie 2017 en Algemene Voorwaarden voor Opdrachten aan Kiwa