Esitteet

Kiwa Inspectan yleisesite

          Kiwa Inspecta Brochure thumbnail EN          Kiwa Inspecta Brochure thumbnail RU

Lataa palveluesite (FI)                     Download brochure (EN)|               Скачать брошюру (RU)

Kiinteistöjen tarkastus- ja tutkimuspalvelut

Kiwa Inspecta Esitekuvake FI 

Lataa palveluesite (FI)  


Kalibrointi- ja mittauspalvelut

Kiwa Inspecta Esitekuvake FI

Lataa palveluesite (FI) 

 

Palveluiden esitteet

Palvelusektori

Palvelulaji

Palvelu

Esite

NDT-tarkastus

NDT-tarkastus

NDT-tarkastus eli rikkomaton aineenkoetus (NDT, Non-Destructive Testing)

Lataa esite

NDT-tarkastus

NDT-sovelluskuvaukset

Digitaalinen röntgenkuvaus eli radiografia DDA-laitteistolla

Lataa esite

NDT-tarkastus

NDT-sovelluskuvaukset

Generaattoreiden NDT-tarkastus ja testaus

Lataa esite

NDT-tarkastus

NDT-sovelluskuvaukset

Höyrykattiloiden testaus

Lataa esite

NDT-tarkastus

NDT-sovelluskuvaukset

Korroosiotarkastus putkille ultraäänitekniikalla (Guided Wave LRUT)

Lataa esite

NDT-tarkastus

NDT-sovelluskuvaukset

Lämmönvaihtimien testaus

Lataa esite

NDT-tarkastus

NDT-sovelluskuvaukset

Prosessisäiliöiden testaus ja toiminnan varmistaminen

Lataa esite

NDT-tarkastus

NDT-sovelluskuvaukset

Putkistojen testaus

Lataa esite

NDT-tarkastus

NDT-sovelluskuvaukset

TOFD – ultraäänitekniikka (kulkuaikatekniikka) päittäishitsien NDT-tarkastuksiin

Lataa esite

NDT-tarkastus

NDT-sovelluskuvaukset

TSCAN eli magneettisten materiaalien mittaus

Lataa esite

NDT-tarkastus

NDT-sovelluskuvaukset

Turbiinien NDT-tarkastus

Lataa esite

NDT-tarkastus

NDT-sovelluskuvaukset

Vaiheistettu ultraääni

Lataa esite

NDT-tarkastus

NDT-sovelluskuvaukset

Varastosäiliöiden testaus

Lataa esite

Materiaalitekniikka ja käynnissäpitopalvelut

Materiaalitekniikka ja käynnissäpitopalvelut

DT-tarkastus, eli rikkova aineenkoetus (DT, Destructive testing)

Lataa esite

Materiaalitekniikka ja käynnissäpitopalvelut

Materiaalitekniikka ja käynnissäpitopalvelut

Hiilivety- ja lämpökamerakuvaus

Lataa esite

Materiaalitekniikka ja käynnissäpitopalvelut

Materiaalitekniikka ja käynnissäpitopalvelut

Painelaitteiden seuranta

Lataa esite

Materiaalitekniikka ja käynnissäpitopalvelut

Materiaalitekniikka ja käynnissäpitopalvelut

Teollisuuden kuntoarvio ja elinkaarianalyysi

Lataa esite

Materiaalitekniikka ja käynnissäpitopalvelut

Materiaalitekniikka ja käynnissäpitopalvelut

Vaurioanalyysit

Lataa esite

Materiaalitekniikka ja käynnissäpitopalvelut

Materiaalitekniikka ja käynnissäpitopalvelut

Värähtelymittaus

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Hissit, liukuportaat ja ovet

Hissien kuntoarvio ja kuntotutkimus

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Hissit, liukuportaat ja ovet

Hissikatselmus

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Hissit, liukuportaat ja ovet

Hissitarkastus ja liukuportaiden tarkastus

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Hissit, liukuportaat ja ovet

Nosto-ovien ja muiden ovien sekä porttien tarkastus

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Hissit, liukuportaat ja ovet

Työturvallisuusriskit hisseissä ja niiden kartoitus

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Kemikaalit ja nestekaasu

Kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuskatselmus 

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Kemikaalit ja nestekaasu

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalvelut

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Kemikaalit ja nestekaasu

Nestekaasuvaraston tai -käyttölaitoksen määräaikais- tai käyttöönottotarkastus

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Koneturvallisuus

Koneturvallisuuden tarkastus- ja asiantuntijapalvelut

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Koneturvallisuus

Koneturvallisuusosaajien pätevöinti

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Koneturvallisuus

Koneturvallisuuskoulutusten hierarkiakaavio Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Koneturvallisuus

Koneturvallisuuden käsikirja Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Nosturit ja nostolaitteet

Nostureiden ja nostolaitteiden tarkastus

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Nosturit ja nostolaitteet

Perusteellinen määräaikaistarkastus nostureille ja nostolaitteille

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Nosturit ja nostolaitteet

Puutavara- ja konttikurottajien tarkastukset

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Mittauslaitteet

Mittauslaitteiden varmennus

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Painelaitteet

ASME-koodin mukaiset palvelut 

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Painelaitteet

Painelaitteiden tarkastus

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Palo- ja sammutuslaitteistot

Palo- ja sammutuslaitteistojen tarkastukset

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Palo- ja sammutuslaitteistot

Automaattisen sammutusjärjestelmän tarkastus

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Palo- ja sammutuslaitteistot

Paloilmoitinjärjestelmä, paloilmoittimet ja tarkastukset

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Palo- ja sammutuslaitteistot

Savunpoistoluukku ja muiden savunpoistolaitteiden tarkastus

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Palo- ja sammutuslaitteistot

Sprinklereiden ja sprinklerijärjestelmien kuntotutkimukset

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Sähkölaitteistot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Sähkönjakeluverkostot

Osittaispurkausmittaus

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Sähkönjakeluverkostot

Sähkölinjojen lentotarkastus

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Sähkönjakeluverkostot

Sähkönjakeluverkon rakentamisen laadunvarmistus

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Sähkönjakeluverkostot

Verkostotarkastus

Lataa esite

Tarkastus ja varmennus

Turva-automaation tarkastus- ja arviointipalvelut

Turva-automaation tarkastus- ja arviointipalvelut

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Kiinteistöjen kuntoarviot ja elinkaari

Kunnossapito- tai korjaustarveselvitys

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Kiinteistöjen kuntoarviot ja elinkaari

Kiinteistön kuntoarvio

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Kiinteistöjen kuntoarviot ja elinkaari

Märkätilojen kuntoarvio

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Kiinteistöjen kuntoarviot ja elinkaari

Energiatodistus kiinteistölle

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Kiinteistöjen kuntoarviot ja elinkaari

Due Diligence -tarkastus kiinteistölle

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Kiinteistöjen kuntoarviot ja elinkaari

Kiinteistön elinkaarilaskelmat

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennusterveys ja sisäilmasto

Tutkimussuunnittelu

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennusterveys ja sisäilmasto

Sisäilman laadun mittauspalvelut

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennusterveys ja sisäilmasto

Sisäilma- ja kosteustekniset kuntotutkimukset

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennusterveys ja sisäilmasto

Ilmanvaihdon tutkimukset

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennusterveys ja sisäilmasto

Homekoiratutkimus

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennusterveys ja sisäilmasto

Sisäilmakorjausten valvonta

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennusterveys ja sisäilmasto

Lämpökuvaukset

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennusterveys ja sisäilmasto

Ilmatiiveystutkimukset

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennusterveys ja sisäilmasto

Neuvonta ja koulutus

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennetutkimukset ja mittaukset

Betonirakenteiden 3D-ultraäänitutkimus

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennetutkimukset ja mittaukset

Betonirakenteiden tutka-aaltotutkimus

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennetutkimukset ja mittaukset

Paalumittaukset (PDA)

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennetutkimukset ja mittaukset

Rakenteiden monitorointi

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennetutkimukset ja mittaukset

Kattorakenteiden monitorointi

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennetutkimukset ja mittaukset

Lämpökuvaukset

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennetutkimukset ja mittaukset

Ilmatiiveystutkimukset

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennetutkimukset ja mittaukset

3D-mittaus

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Rakennetutkimukset ja mittaukset

Lennokein tehtävät tarkastukset

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Puhdastilamittaukset

Puhdastilamittaukset

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Puhdastilamittaukset

Puhdastilojen konsultointi- ja huoltopalvelut 

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Puhdastilamittaukset

Suoja- ja vetokaappien KI-mittaukset

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Julkisivu- ja parveketutkimukset

Julkisivu- ja parveketutkimukset

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Talotekniset kuntotutkimukset

Ilmanvaihdon kuntotutkimus

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Talotekniset kuntotutkimukset

Ilmastointijärjestelmän tarkastus

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Talotekniset kuntotutkimukset

Putkistojen kuntotutkimukset

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Talotekniset kuntotutkimukset

Sähköjärjestelmien kuntotutkimus

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Talotekniset kuntotutkimukset

Rakennusautomaation kuntotutkimus

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta

Hankesuunnittelu

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta

Rakennesuunnittelu

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta

Projektinjohto

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta

Paikallis- ja asiantuntijavalvonta

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta

Kuivaketju10 -kosteudenhallinta

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta

Kosteuskoordinaattori

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Taitorakenteiden tutkimukset ja monitoroinnit (infra)

Siltojen yleis- ja erikoistarkastukset

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Taitorakenteiden tutkimukset ja monitoroinnit (infra)

Erikoisrakenteiden tutkimukset

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Taitorakenteiden tutkimukset ja monitoroinnit (infra)

Sillan kantavuus ja koekuormitus

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Taitorakenteiden tutkimukset ja monitoroinnit (infra)

Rakenteiden monitorointi

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Taitorakenteiden tutkimukset ja monitoroinnit (infra)

Lennokein tehtävät tarkastukset

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Taitorakenteiden tutkimukset ja monitoroinnit (infra)

Kattorakenteiden monitorointi

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Taitorakenteiden tutkimukset ja monitoroinnit (infra)

Paalumittaukset (PDA)

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Laboratoriopalvelut

Kiwalab-kiinteistölaboratorio (mikrobit, VOC, PAH, asbesti, betoni)

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Laboratoriopalvelut

Asbestianalyysit sisäilma- ja materiaalinäytteistä

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Laboratoriopalvelut

Mikrobianalyysit sisäilma- ja materiaalinäytteistä

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Laboratoriopalvelut

VOC-analyysit sisäilma- ja materiaalinäytteistä

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Laboratoriopalvelut

PAH-analyysit materiaalinäytteistä

Lataa esite

Kiinteistö- ja taitorakennetutkimukset

Laboratoriopalvelut

Betonin mikrorakennetutkimukset ja ohuthietutkimukset

Lataa esite

Mittauslaitteiden kalibrointi

Mittauslaitteiden kalibrointi- ja mittauspalvelut

Mittauslaitteiden kalibrointi

Lataa esite

Mittauslaitteiden kalibrointi

Mittauslaitteiden kalibrointi- ja mittauspalvelut

Laboratoriokalibrointi

Lataa esite

Mittauslaitteiden kalibrointi

Mittauslaitteiden kalibrointi- ja mittauspalvelut

Lämpömittarin ja painemittarin kenttäkalibrointi

Lataa esite

Mittauslaitteiden kalibrointi

Mittauslaitteiden kalibrointi- ja mittauspalvelut

Massan punnituspalvelu

Lataa esite

Mittauslaitteiden kalibrointi

Mittauslaitteiden kalibrointi- ja mittauspalvelut

Terveydenhuollon laitteiden kalibrointi ja validointi

Lataa esite

Mittauslaitteiden kalibrointi

Mittauslaitteiden kalibrointi- ja mittauspalvelut

Virtaus- ja lämpöenergiamittausten kenttäkalibrointi

Lataa esite

Mittauslaitteiden kalibrointi

Mittauslaitteiden kalibrointi- ja mittauspalvelut

Voimalaitteiden ja voiman kalibrointi

Lataa esite

Mittauslaitteiden kalibrointi

Mittauslaitteiden kalibrointi- ja mittauspalvelut

Harusvoimamittareiden kalibrointi

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, laatu

Laatujärjestelmän sertifiointi (ISO 9001)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, laatu

Prosessien kyvykkyys- ja kypsyysarvioinnit (CMMI©)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, laatu

HSEQ-arviointi

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, ympäristö

Ympäristöjärjestelmän sertifiointi (ISO 14001)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, ympäristö

Energiatehokkuusjärjestelmän, ETJ, sertifiointi (ISO 50001)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen

Työturvallisuus- ja työkykyjohtamisen kehittämispalvelut

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi (OHSAS 18001)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen

HSEQ-arviointi

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, tietoturvallisuus ja informaatioteknologia

Tietoturvallisuusjohtamisen tasoarviointi

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, tietoturvallisuus ja informaatioteknologia

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifiointi (ISO/IEC 27001)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, tietoturvallisuus ja informaatioteknologia

IT-palvelunhallintajärjestelmien sertifiointi (ISO/IEC 20000)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, tietoturvallisuus ja informaatioteknologia

Prosessien kyvykkyys- ja kypsyysarvioinnit (CMMI©)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, tietoturvallisuus ja informaatioteknologia

SÄHKE2-sertifiointi

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, toimitusketju, arvoketju

Toimituskyvyn arviointi (Green Card®)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, toimitusketju, arvoketju

HSEQ-arviointi

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, elintarvikeala

Elintarviketurvallisuus ja hallintajärjestelmien sertifiointi (ISO 22000 ja FSCC 22000)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, elintarvikeala

Rehuhygienian sertifiointi (FAMI-QS)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, elintarvikeala

Rehuturvallisuuden ja sertifiointi (EFISC-GTP)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, elintarvikeala

Kestävän kalastuksen ja kalanjalostuksen sertifiointi (MSC & ASC)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, elintarvikeala

Gluteenittoman tuotteen merkki ja sertifiointi (AOECS)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, metsäteollisuus ja energia

Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointi (PEFC™ ja FSC®)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, metsäteollisuus ja energia

Metsäsertifiointi (PEFC)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, metsäteollisuus ja energia

Päästökaupan todentaminen

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, puhtaanapito ja kuljetus

Liikenneturvallisuusjärjestelmän sertifiointi (ISO 39001)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, puhtaanapito ja kuljetus

Puhtausalan toimittaja-arviointi

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, sosiaali- ja terveydenhuolto

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet - Johtamisjärjestelmän sertifiointi (ISO 13485)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi, valmistava teollisuus

Hitsauksen laadunvarmistus (ISO 3834)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Tuotesertifiointi

CE-merkintä rakennustuotteille

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Tuotesertifiointi

FI-merkki ja FI-merkintä tuotteelle

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Tuotesertifiointi

Varmennustodistus rakennustuotteille

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Tuotesertifiointi

Tyyppihyväksyntä ja tyyppihyväksyntämerkki

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Tuotesertifiointi

INSTA-CERT -tuotesertifiointi

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Tuotesertifiointi

Kaukolämpöputkien EHP-sertifiointi (Euroheat & Power)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Tuotesertifiointi

Maksupäätelaitteiden sertifiointi

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Tuotesertifiointi

PANK-hyväksyntä päällystealan laboratorioille ja testausorganisaatioille

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Tuotesertifiointi

Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät - Pesumerkinnät

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Tuotesertifiointi

Kantavien teräsrakenteiden CE-merkintä (EN 1090-1)

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Tuotesertifiointi

Valmispakkausten e-merkintä

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Henkilösertifiointi

NDT-testaajat

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Henkilösertifiointi

Nostolaitetarkastajat

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Henkilösertifiointi

Köysiratojen vastaavat hoitajat

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Henkilösertifiointi

Ydinvoimalaitosten määräaikaistarkastuksien pätevöinti

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Henkilösertifiointi

Telineasentajat

Lataa esite

Sertifiointi ja arviointi

Henkilösertifiointi

Siivouksen tekninen laatu - INSTA 800

Lataa esite