Tietoturvallisuuden arviointipalvelumme

 • 1 Luotain-arvioinnit

  Luotain-arviointi antaa Kiwa-asiantuntijan osaamisen käyttöönne ja saatte arvioinnin perusteella raportin. Luotain-arviointipalvelussamme asiantuntijamme tekee tiiviin nykytila-arvioinnin valitsemaanne osa-alueesta
  - Tietohallinnon ja IT-palveluiden toimivuus
  - Tietoturvallisuus
  - Jatkuvuuden hallinta
  - Tietosuoja (GDPR)

 • 2 ISO 27001 - Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifiointi

  Kansainvälisen ISO/IEC 27001-standardin pohjalta sertifioitu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä (Information Security Management System, ISMS) osoittaa, että organisaatio johtaa tietojensa turvaamista pitääkseen ne virheettöminä, helposti käytettävissä ja hyvin suojattuina. ISO/IEC 27001 kertoo tietoturvallisuudesta asiakkaille ja muille sidosryhmille, että organisaatio panostaa riskien hallintaan ja on luotettava yhteistyökumppani.

 • 3 SÄHKE2 – tietojärjestelmäsertifiointi

  Julkishallinnon asiakirjanhallinnan digitalisoituminen kohdistaa lukuisia vaatimuksia asiakirjojen sähköiseen käsittelyyn ja asiakirjojen sähköiseen pysyväissäilytykseen. Kansallisarkiston SÄHKE2 -normiston tavoitteena on varmistaa, että asiakirjatiedot ovat todistusvoimaisia myös yksinomaan sähköisti säilytettynä.

 • 4 ISO 22301 - Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta

  Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän avulla organisaatio pystyy tehokkaasti suunnittelemaan, toteuttamamaan ja harjoittelemaan menettelyjä, joiden avulla kyky palautua ja toipua erilaisista häiriötilanteista täyttää jatkuvuudelle asetetut standardin ja lain vaatimukset.

 • 5 ISO/IEC 20000 - IT-palvelunhallintajärjestelmien sertifiointi

  Kansainvälisen ISO/IEC 20000-1 -standardin pohjalta sertifioitu IT-palvelunhallinnan järjestelmä osoittaa palvelun tarjoajan sitoutumisen palveluiden suunnitteluun, käyttöönottoon, toimittamiseen ja parantamiseen tavalla, joka täyttää palvelulle asetetut vaatimukset ja tuottaa lisäarvoa sekä asiakkaalle että palveluntuottajalle.