Rakentamisen laatu - tilaa maksuton sertifiointiopas

rakentamisen-laatu-banner.jpg

Laatua ei ole vain lopputuotteen tekninen laatu. Rakentamisen laadussakin merkitystä on myös toiminnan laadulla; asiakastyytyväisyydellä, johtamisella, koko tekemisellä. Laatujärjestelmä kattaa kaiken toiminnan aina alihankkijoihin asti.

Muuttuvassa maailmassa sertifiointi auttaa taklaamaan laatuun, vastuullisuuteen ja tuottavuuteen liittyviä haasteita. Ulkopuolinen arviointi/auditointi tarjoaa arvokasta tukea esimerkiksi palveluiden laadun arviointiiin/auditointiiin, vastuulliseen yritystoimintaan, kestävään kehitykseen, toimittaja-arviointeihin, työterveyteen ja työhyvinvointiin. Saavutettu sertifikaatti on puolueeton ja vahva osoitus asiakkaille koti- ja ulkomailla siitä, että yritys ponnistelee määrätietoisesti johtamisjärjestelmän kehittämisen eteen.

Laatujärjestelmä on oleellinen tekijä organisaation menestyksessä: se auttaa analysoimaan organisaation omat prosessit ja asiakastarpeet, ja siten tukee tavoitteiden saavuttamisessa. Laatujärjestelmien laatu kuitenkin vaihtelee. Kiwa Inspectan myöntämä ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä.

Tutustu myös muihin johtamisjärjestelmien sertifiointipalveluihimme.