Elina Salonen

KiwaSuomi-ElinaSalonen.jpg

Elina Salonen työskentelee koulutus ja digitaaliset palvelut liiketoiminta-alueella koulutuspalveluiden teknisen- ja asiakastuen esihenkilönä. Liiketoiminta-alue tuottaa digitaalisia palveluja ja koulutusliiketoimintaa. Liiketoiminta-alue palvelee asiakkaita valtakunnallisesti.

Tehtävänä tukea asiakkaita

Elina on opiskellut luonnontieteitä (maantiede) ja työskennellyt opintojen ohella kuluttaja-asiakaspalvelussa. Aikaisemmassa työpaikassa ollut kollega oli siirtynyt Kiwalle ja vinkkasi Elinalle avoinna olleesta työpaikasta. Näin Elinasta tuli kiwalainen.

Elinan mielenkiintoinen opiskelutausta ja työkokemus osoittaa sen, että monenlaisella taustalla voi hakeutua tehtäviin, jotka ovat itselle mieluisia ja motivoivia.

Elina aloitti koulutuspalveluiden asiakasneuvojana noin neljä vuotta sitten, josta hän siirtyi kahden vuoden jälkeen koulutuskoordinaattorin tehtävään. Elina toimi koulutuskoordinaattorina noin 1,5 vuotta, jonka jälkeen hänestä tuli kyseisen tiimin esihenkilö.

Tiimin ydintehtävä on koulutusliikepalveluiden asiakastuki ja raportointi kokonaisuudessaan sekä koko koulutus ja digitaaliset palvelut -liiketoiminta-alueen laskutus ja tiimissä työskentelee 11 asiantuntijaa.

Asiakastyössä on parasta vaihtelevuus, erilaiset palautteet ja haasteet. Kahta samalaista päivää ei ole ja kun joka päivä kohtaa erilaisia asiakkaita ja tilanteita niin myös oma osaaminen kasvaa. Asiakastyön haastavuus on siinä, että ei tiedä kaikkea ja asiakastuessa tarvitaan paljon teknistä osaamista esimerkiksi verkkokoulutusten osalta. Toisaalta koko tiimi työskentelee yhdessä asiakasrajapinnassa, mutta todellinen asiakaskokemus syntyy koko siitä polusta, jonka asiakas kulkee koulutusten yhteydessä myynnistä koulutuksen jälkeiseen raportointiin.

Elina mielestä uuden roolin myötä omassa työssä parasta on itsensä ja tiimin haastaminen sekä muiden tukeminen ja uuden oppiminen, jotta yhteiseen tavoitteeseen päästään. Lisäksi uuden roolin myötä innostavaa on, että pääsee tutustumaan ihmisiin paremmin ja hieman erilaisesta kulmasta kuin aiemmin.

Elina työskentelee hybridimallilla eli välillä hän on paikalla Helsingin toimipisteessä ja toisinaan työt hoituvat etätöissä. Elinan työpäivään kuuluu esihenkilötyö, tiimiläisten tukemista ja asiakasrajapinnassa toimimista esimerkiksi erilaisten asioiden selvittelyjen parissa. Pääasiassa työ on toimistotyötä ja slack on tärkeä yhteydenpidon kanava. Eniten yhteistyötä oman tiimin lisäksi Elina tekee digitaalisten palveluiden ja talousyksikön kanssa.

Mahdollisuuksien työyhteisö

Elina arvostaa työnantaja, joka tarjoaa mahdollisuuksia: ”Kiwalla saa hyvin mahdollisuuksia, kun osoittaa kiinnostuksen. Työyhteisössä saa myös olla oma itsensä”. Lisäksi Elinan miestä Kiwa on työyhteisönä iso, mutta silti tarpeeksi pieni, jolloin on mahdollisuus tutustua ihmisiin.

Kiwalla matkalla on saanut oppia paljon: ”Olen saanut Kiwalta paljon, ja tämän myötä myös itseluottamus- ja tuntemus on kasvanut”. Elina arvostaa Kiwaa työnantajana ja kokee kiitollisuutta, kun työnantaja on luottanut ja uskaltanut antaa mahdollisuuksia vaikka aikaisempien töiden kautta ei ole kertynyt esihenkilökokemusta. 

Innostuneessa ja arvostetussa osaajayhteisössä saa olla oma itsensä, kaikkea ei tarvitse osata ja työyhteisössä on mahdollisuus oppia uutta ja kehittyä. Asiantuntijat ovat aidosti kiinnostuneita omasta työstään.

Koulutukset ovat oleellinen osa kokonaisvaltaista työturvallisuutta ja siten edistävät Kiwan mission mukaan turvallisuutta yhteiskunnassa.

Kiwan arvoista (rohkea, luotettava, sydämellä mukana) Elina kokee tärkeimmäksi ”sydämellä mukana”. Hän on läsnä tiimille ja auttaa tiimiä. Arvo sisältää kaiken sen mitä esihenkilötyö vaatii. Se sisältää rohkeutta, uuden oppimista ja luotettavuuden.

Kiwan toiminnassa vastuullisuus on myös tärkeässä roolissa. Oman työnsä kautta vastuullisuuden osa-alueista tärkeimmäksi nousee tietosuoja ja GDPR:n mukainen toiminta, kun työssä käsitellään koulutuksiin osallistuneiden henkilötietoja. Työnantajan sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta Elina nostaa esille sosiaalisen vastuullisuuden. Työyhteisössä jokainen saa olla oma itsensä ja erilaisuus hyväksytään.