Joni Bärlund

Joni_Barlund_Kiwa_Impact

Joni Bärlund on koulutukseltaan IT- tradenomi ja työkokemusta hänellä on asiakastuesta- ja asiakaspalvelusta noin 10 vuotta. Joni tuli Kiwa Inspectaan yrityskaupan kautta ja toimii asiakaspalvelu- ja tukitiimin esihenkilönä Kiwa Impactissa, Helsingissä. Kiwa Impact tuottaa digitaalisia palveluja ja koulutusliiketoimintaa verkkokoulutuksina. Kiwa Akatemia eli Kiwa Inspectan lähikoulutukset kuuluvat myös Kiwa Impactiin. Kiwa Impact hallinnoi ja myy myös Kiwa Impact-järjestelmää, joka on turvallisuushavaintoihin, auditointeihin ja tiedonkeruuseen perustuva pilvipohjainen järjestelmä.

Työtehtävinä kaikkea maan ja taivaan väliltä

Jonin tiimi Kiwa Impactissa tekee ”kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä”. Käytännössä tämä sisältää esimerkiksi verkkokoulutuksien myyntiä, verkkokoulutuksien suorituksien tukemista, koulutuksien myötä syntyvien pätevyyksien hallinnoinnin sekä Kiwa Impact- järjestelmän testauksen ja käyttötuen. Kiwa Impactilla on myös virtuaalitodellisuuskoulutuksia (VR), joiden suorittamisessa autetaan ja suorituksia valvotaan. Tiimin tehtäviin kuuluu lisäksi esimerkiksi pätevyystodistuksien painatus ja postitus sekä koko Kiwa Impactin laskutuksen hoitaminen. Jonin omaan työnkuvaan kuuluu kaikki edellä mainittu eli esihenkilöroolin lisäksi Joni osallistuu tiimiin tehtävin myös itse. Työpäivät ovat siis vaihtelevia ja tehtäviä on aina pätevyyskorttien postituksesta huipputärkeisiin asiakaspalavereihin.

Asiakastyö tuo niin haasteita kuin onnistumisiakin

Jonin työssä on pystyttävä kertomaan asiakkaalle, mikä olisi heille paras ratkaisu ja miten se kannattaisi toteuttaa. On siis osattava toimia aidossa vuorovaikutuksessa, oltava asiakaspalveluhenkinen ja myös ongelmanratkaisukykyä tarvitaan. Tämä sopii erinomaisesti ihmisläheiselle Jonille, joka tykkää keskustella, tuoda esiin uusia näkökulmia ja on parhaimmillaan saadessaan vapauden toteuttaa asioita kohti yhteistä suuntaa ja tavoitetta.

Asiakastyössä Jonin mielestä parasta ovat ne hetket, joissa saadaan asiat onnistumaan asiakkaan haluamalla tavalla tai pystytään tuottamaan asiakkaalle jokin uusi näkökulma siitä, mitä he oikeasti tarvitsevat. ”Haluamme tehdä asioita asiakkaan näkökulmasta, eikä vain tavalla, joka on meille se tuottavin. Vastavuoroisesti asiakkailta voidaan saada ideoita, joita itse ei välttämättä olisi ajatellut. Haasteellisinta sen sijaan on tilanteet, joissa on kerrottava asiakkaalle, että jokin asia ei onnistu. Sekin on kuitenkin hyvää asiakaspalvelua uskaltaa kertoa, mikäli jokin asia ei ole mahdollista”, Joni miettii.

Työpaikka, jossa ollaan ihmisiä ihmisille

Joni toimii tiimiesihenkilönä kuuden hengen tiimissä, jossa vallitsee avoin ja suorapuheinen ilmapiiri. ”Asiat sanotaan niin kuin ne ovat, eikä turhaan kierrellä. Kaikesta voidaan keskustella”, Joni toteaa. Tiimi tekee paljon yhteisyötä myös muiden kiwainspectalaisten kanssa. Erityisesti talouden tiimin kanssa tehdään yhteistyötä laskutusasioiden tiimoilta. Joni kokee Kiwa Inspectan hyvänä ja ihmisläheisenä työpaikkana. ”Kulttuuri on avointa ja talo on täynnä mukavia ihmisiä, joiden kanssa on kiva työskennellä. Kaikkia voi lähestyä ja maajohtajallekin voi mennä puhumaan, ja häntä aidosti kiinnostaa, sillä täällä ihmiset puhuvat ihmisille”, Joni kertoo.

Joni on saanut myös kansainvälistä näkökulmaa, sillä Kiwa Impactissa ei enää keskitytä ainoastaan Suomen markkinoille, vaan mukana on laajemmin Eurooppaa, Aasiaa ja Amerikkaa, jolloin Joni pääsee näkemään myös mitä maailmalla tapahtuu. Joni kokee kiwainspectalaisten työllä olevan merkittävä rooli yhteiskunnassa. Hän kuitenkin harmittelee sitä, että Kiwa usein vielä mielletään pelkäksi tarkastuslaitokseksi, vaikka Kiwa tänä päivänä on jo paljon muutakin. ”Meillä on syvää ja erinomaista osaamista niillä alueilla, joissa olemme olleet jo pitkään tunnettuja, mutta tänä päivänä haluaisin tuoda esiin myös sitä osaamista, mitä Kiwalla on esimerkiksi IT- ja kehityspuolella sekä koulutuksien parissa”, Joni pohtii.

Oma-aloitteisella asenteella pääsee pitkälle

Joni on oppinut Kiwa Inspectalla aiempaa vahvemmin itsenäistä työntekoa. Työssä täytyy hänen mielestään olla oma-aloitteinen ja itsenäinen. Jonin mielestä työ sopiikin avoimelle, aikaansaavalle ja suorapuheiselle ihmiselle. Mikäli jää liikaa odottelemaan, että muut jakavat tehtäviä ja ohjeistavat kaiken alusta loppuun, jää helposti sivuun. On osattava kysellä ja etsiä itse tietoa, jolloin pärjää yleensä todella hyvin. Apuna on kuitenkin aina suuren organisaation tuki. ”Se on iso etu, että aina löytyy joku, joka oikeasti tietää asiasta. Ei tarvitse itse lähteä kaikkea ratkomaan, vaan voi kysyä muilta, sillä talon sisältä löytyy valtava määrä erilaista osaamista ja sitä osaamista jaetaan myös paljon”, Joni kertoo.

Kiwa Inspectaan kuuluvasta Kiwa Impactista voi lukea lisää tästä: www.kiwaimpact.com

Kiwa Inspectan järjestämät koulutukset löytyvät täältä: https://www.kiwa.com/fi/fi/palvelutyyppi/koulutus/