Antti Kääriä

Antti Kääriä

Antti on yksi niistä kiwainspectalaisista, joiden työura Kiwa Inspectassa on lähtenyt liikkeelle harjoittelun ja trainee –jakson kautta. Trainee –jakso on Antin mukaan erinomainen väylä NDT-tarkastajan tehtäviin, sillä NDT-tarkastajan työhön ei ole mitään nimenomaista koulutusta. Antti toteaakin, että koulutusohjelmista ammattikorkeakoulun metalliala on tietyllä tapaa lähinnä NDT-tarkastusta. ”Ylipäätään NDT-tarkastus on vahvasti kokemuksen kautta opittavaa työtä, jonka sisäistäminen ja haltuunotto vie ainakin pari vuotta.”

NDT-tarkastus tarkoittaa rikkomatonta aineenkoetusta ja eri tarkastusmenetelmiä, joita käytetään muun muassa materiaalien eheyden määrittelyyn, tuotekehityksen tueksi, valmistuksen seurantaan, kehittämiseen tai valvontaan sekä valmistuksen ja asennuksen laadunvarmistukseen. Kiwa Inspectassa käytössä olevia NDT-menetelmiä ovat muun muassa silmämääräinen tarkastus ja endoskooppitarkastukset, magneettijauhe- ja tunkeumanestetarkastukset, radiografiset tarkastukset sekä ultraäänitarkastukset. NDT:tä suorittaville henkilöille ja laitoksille on oma pätevöinti- ja sertifiointijärjestelmänsä.

Antin ensimmäinen työrupeama Kiwa Inspectassa oli kouluun liittyvä harjoittelu. Vaikka Antilla oli metallityön tausta ja muun muassa hitsauskokemusta, ei hänellä ei ollut vielä kovinkaan tarkkaa kuvaa tarkastustoimialasta. Harjoittelua seuraavana kesänä Antti aloitti trainee –jakson, joka vei hänet kotimaan tehtävien lisäksi ulkomaankomennuksille Uruguaihin ja Intiaan. Trainee –jakson aikana Antti suoritti tarvittavat pätevyydet, jotka koostuivat kahdesta pintatarkastusmenetelmästä ja yhdestä volymetrisestä menetelmästä.

Nykyisin Antti työskentelee Kiwa Inspectassa vakituisena NDT-tarkastajana tuotantolaitosympäristössä Kilpilahden jalostamolla vastaten tuotantolaitos 1. tarkastuksista sekä näiden koordinoinnista. Antti on suora linkki asiakkaan aluetarkastajaan, jonka kautta alueen työtilaukset tulevat. Tarkastusten koordinoinnin lisäksi Antti osallistuu myös itse tarkastuksiin. Tuotantolaitos on Antille nykyisin tuttu, sillä hän on työskennellyt siellä jo muutaman vuoden. Tuotantolaitosympäristössä NDT-tarkastus tarkoittaa erilaisten putkistojen ja laitteistojen tarkastusta. Työ on jatkuvaa kartoitusta ja putkistojen sekä laitteiden kunnonvalvontaa. Itse tutkimukset ovat röntgenillä tehtäviä kuvauksia sekä paksuusmittauksia. Lisäksi tuotantolaitoksissa on suurempia vuosihuoltoja sekä laitteiden alasajoja, jotka mahdollistavat laajemmat tarkastukset. Näiden huoltojen ja alasajojen osalta Antin tehtävä on toimia ”kymppinä” ja katsoa, että kaikki tarkastukset tulevat tehtyä ajallaan. Tarkastusten jälkeen Antti tulkitsee ja luokittelee digitaaliset röntgenkuvat. Vaikka Antti on vielä työuransa alkupuolella, on hänkin ehtinyt nähdä tekniikan tuomaa kehitystä alalla. Näistä yhtenä esimerkkinä voidaan mainita röntgenin kehittyminen filmitekniikasta digitaaliseen muotoon.

Työnsä parhaiksi puoliksi Antti luettelee työn vaihtelevuuden erityisesti laajoissa NDT-kohteissa, mielenkiintoisen toimialan sekä työn käytännönläheisyyden. Antti nauttii itsensä kehittämisestä ja kertoo sen olevan myös välttämätöntä tässä työssä – ”Organisaatiomme tukee oppimista ja itsensä kehittämistä. Mahdollisuus osallistua erilaisiin koulutuksiin on jatkuvasti lisääntynyt, mikä on hienoa”.

Työn vaatimuksista Antille tulee mieleen tarkkuus, joustavuus sekä oma-aloitteinen ja ahkera työskentelytapa. Tarkkuus nousee tärkeäksi työn kaikilla osa-alueilla ja tätä vaaditaan Antin mukaan itse tarkastustehtävien lisäksi myös esimerkiksi työturvallisuudesta huolehdittaessa.

”Työskentely Kiwa Inspectassa tarjoaa erilaisia työtehtäviä sekä itsensä kehittämisen mahdollisuuksia. Myös työympäristöt vaihtelevat toimistotyöstä asiakkaiden tiloissa tehtäviin töihin ja reissutyöstä etätöihin”. Asiakastyössä Antti kokee hienoimmaksi lisäarvoksi erilaisten näkökulmien esiin tulemisen ja tätä kautta molemmin puolin tapahtuvan oppimisen. ”Mitä vähemmän asiakas joutuu esittämään minulle kysymyksiä, sitä paremmin olen työni tehnyt. Asiakkaalle tulee olla selkeää se, mitä tarkastuksia on tehty ja mikä on näiden lopputulema".