Jonna Korhola

Jonna Korhola

Financial controller Jonna työskentelee Kiwa Inspectan pääkonttorilla Helsingin Sörnäisissä monipuolisissa talouden tehtävissä.

Financial controllerina Jonna vastaa Suomen maayhtiön konserniraportoinnista ja osallistuu myös erilaisiin talouden ja raportoinnin kehitysprojekteihin. Jonna kokee tärkeäksi tavoitteeksi tehtävässään sen, että raportointi on laadukasta, oikea-aikaista ja se tukee raportoinnin perusteella tehtävää päätöksentekoa. Oman ammatillisen osaamisensa lisäksi Jonna tarvitsee tehtävässään organisaation liiketoiminnan ymmärrystä, jonka avulla hän pystyy sekä analysoimaan että tunnistamaan lukujen oikeellisuuden.

Työn monipuolisuus ja osaamisen jakaminen mahdollistavat kehittymisen

Jonna on päässyt kehittymään Kiwa Inspectassa talouden osaajaksi. Jonnan urapolku on kulkenut reskontranhoitajan tehtävästä nykyiseen rooliin financial controllerina. Jonna ja hänen kollegansa muodostavat tiiviin talouden tiimin, jossa sekä tietoa että töitä jaetaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Aiemmassa roolissaan reskontranhoitajana Jonna pääsi näkemään, miten hyödyllistä on kierrättää tehtäviä työn monipuolisuuden lisäämiseksi ja osaamisen kehittämiseksi. Juuri työn monipuolisuus ja vastuun antaminen osaamisen kehittyessä ovat tehneet Jonnasta taloushallinnon vankan ammattilaisen. Toki myös Jonnan oma into ja motivaatio uusiin tehtäviin on edesauttanut uusien tehtävien haltuunottoa. Jonnan nykyinen tehtävä on hyvin itsenäinen asiantuntijarooli. Jonna on tiiviisti yhteydessä konsernin pääpaikkaan Hollantiin ja tekee lähes päivittäin yhteistyötä Hollannissa sijaitsevan konsernin taloushallinnon kanssa. Lähikollegoita löytyy siis sekä Suomesta että Hollannista.

Tarkkaa numeroiden kanssa työskentelyä, mutta myös yhteistyötä ja vuorovaikutusta

Työskentely numeroiden parissa vaatii Jonnalta tarkkuutta ja kykyä selvittää asioita. Jonna kertoo tämän sopivan hänen luonteelleen erinomaisesti. Lisäksi hän nauttii työskentelystä numeroiden parissa. Jonna kuitenkin painottaa, että työ vaatii erinomaisia sosiaalisia taitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä – ”työssä on paljon yhteydenpitoa muiden kiwainspectalaisten, kansainvälisen organisaatiomme, sidosryhmien ja välillä myös asiakkaiden kanssa". Jonna on omalta osaltaan tuottamassa asiakkaillemme erinomaista asiakaskokemusta samoin kuin kentällä toimivat asiantuntijammekin. Jonna kokee, että financial controllerin tehtävä tarjoaa hänelle jatkossakin paljon uusia haasteita ja opittavaa – ”minulla on vielä paljon opittavaa kansainvälisestä kirjanpidosta ja haluan paitsi syventää asiantuntemustani myös haastaa itseäni uuden oppimiseen”. Jonna on innoissaan myös siitä, että Kiwa Inspecta on osa isoa konsernia, jolloin hän saa tehtävässään aitiopaikalta näkymän myös kansainväliseen toimintaan.

Mahtavat työkaverit ja uuden oppiminen voimavarana

Mielekkään työtehtävän lisäksi Jonna pitää yhtenä parhaimpana asiana Kiwa Inspectassa ihmisiä – ”mahtava tiimi ja yleensäkin ihmiset Kiwa Inspectassa ovat voimavara, jonka takia töihin lähteminen ei ole koskaan tuntunut vaikealta”. Ison organisaation etuina Jonna muistuttaa myös mahdollisuuksista päästä mukaan erilaisiin projekteihin, mikäli vain omaa mielenkiintoa riittää. Jonna on iloinen siitä urapolusta, jota hän on päässyt Kiwa Inspectassa kulkemaan. Hän on tyytyväinen myös siihen, että oppimista ja edistettävää riittää myös jatkossa – ”Koen, että olen pystynyt oppimaan ja luomaan uutta, täällä ei pääse jämähtämään paikoilleen”.