Jukka Laaksonen

Johtavana asiantuntijana Kiwa Inspectalla työskentelevän Jukan tausta on telakkamaailmasta, josta yhteistyö tarkastustoiminnan kanssa johti lopulta tarkastusalalle nosturitarkastajan tehtäviin. Kiwa Inspectan tieto-organisaation perustamisen myötä Jukan tehtävänkuva laajeni johtavan asiantuntijan rooliin, jossa hän vastasi muun muassa ilmoitetun laitoksen vetämiseen liittyvistä tehtävistä. Yleisen koneturvallisuuden palveluiden käynnistyttyä Jukan aika on kulunut muun muassa vapaaehtoisiin kunto- ja turvallisuusarviointeihin teollisuudessa sekä vaatimustenmukaisuuden arviointeihin. Tämä on ollut Jukalle luonteva vastuualue nimenomaan hänen monipuolisen kunnossapitotaustansa takia. Samaan aikaan tarkastukset ovat vähentyneet Jukan tehtäväkentässä.

Koulutuksiin liittyvät tehtävät vievät Jukan työajasta huomattavan osan ja koulutuspäiviä kertyy vuoden aikana noin 20-50. Valtaosa Jukan vetämistä koulutuksista liittyy nimenomaan koneturvallisuuden puolelle. Koulutuksiin osallistuva asiakasryhmä koostuu pääasiassa teollisuuden eri tehtävissä työskentelevistä henkilöistä. Koulutukset pitävät sisällään muun muassa erilaisia pätevöintiohjelmia. Koulutusten lisäksi Jukan tehtäväkenttään kuuluu runsaasti koneisiin ja näiden rakenteisiin sekä suojauksiin liittyvää teknistä neuvontaa ja konsultointia. Esimerkkinä Jukka mainitsee vaatimustenmukaisuuden arvioinnin eli selvityksen siitä, täyttääkö kone tietyt direktiivien ja standardien asettamat vaatimukset. Neuvonta saattaa liittyä myös koneiden turvalliseen käyttöön tai vanhojen koneiden turvallisena pitämiseen. Jukan tehtävä johtavana asiantuntijana on itsenäistä, mutta hän työskentelee yhteistyössä muiden Kiwa Inspectan asiantuntijoiden kanssa. Esimerkiksi nosturitarkastuksen kanssa Jukka tekee säännöllistä yhteistyötä tyyppitarkastusten ja lujuuslaskelmien osalta.

Haastava asiantuntijatyö vaatii oman osaamisen ylläpitoa – ”työssäni esiin tulevat kysymykset ovat erittäin teknisiä ja tekninen tietämys vaatii jatkuvaa opiskelua sekä tietenkin kokemusta. Osaamisen ylläpitäminen onnistuu erinomaisesti Kiwa Inspectassa erilaisten koulutusten kautta”. Teknisen neuvonnan vastapainoksi koulutukset vaativat kykyä esiintyä tai ainakaan tätä ei saisi turhan paljon jännittää – ”onneksi yleisö näissä koulutuksissa on usein melko kiitollista, joten jännittämiseen ei ole tarvetta”. Jukka nauttii omassa työssään erityisesti koneiden valmistajien konsultoimisesta sekä ratkaisujen hakemisesta ja löytämisestä laitteiden laatuun ja turvallisuuteen liittyen.

Työpaikkana Jukka kiittelee Kiwa Inspectaa tämän tarjoamista monipuolisista mahdollisuuksista sekä monipuolisesta osaamisesta, jota talosta löytyy. Hän pitää itselleen tärkeänä myös sitä, että yrityksen toiminta on vakaata ja eteenpäin menevää.