Kari Krum

Kari Krum

Kari Krum työskentelee asiantuntijana Oulussa ilmanvaihtoon liittyvien asioiden parissa ja tiiviissä yhteistyössä sisäilma-asiantuntijoiden kanssa. Työ on ilmanvaihtoon liittyvää tutkimustyötä, raportointia ja asiantuntijana toimimista. Yhteiskunnassa lisääntynyt huoli sisäilmaan liittyvistä asioista pitää Karin ja hänen kollegansa kiireisinä. Karin työkohteet ovat tyypillisimmin toimistorakennuksia, kouluja, päiväkoteja ja muita julkisia tiloja.

Ennen Kiwa Inspectassa aloittamista Kari työskenteli LVI-suunnittelijan tehtävissä. Tuolloin hänellä ei ollut kovinkaan tarkkaa käsitystä ilmanvaihtoon liittyvästä tutkimustyöstä. Alaan ja työhön perehtyminen on kuitenkin vienyt Karin mukanaan.

Tyypillisesti Karin tehtävät alkavat lähtötietojen keräämisellä, jonka jälkeen Kari tekee mahdollisuuksien mukaan kiinteistön käyttäjien ja kiinteistöhuollon haastattelut. Tämän jälkeen vuorossa ovat tutkimukset kohteen ja sen tilanteen mukaan. Tutkimuksissa Kari hyödyntää erilaisia sisäilmaolosuhdemittareita, ilmamäärämittareita sekä tietenkin taskulamppua ja digikameraa. Mittalaitteilla Kari saa tutkimuksen tueksi tarkempia tietoja muun muassa lämpötiloista, ilman suhteellisesta kosteudesta, hiilidioksidipitoisuuksista sekä paine-eroista. Tutkimukset kestävät tyypillisesti päiviä. Tutkimusten jälkeen Kari analysoi tulokset ja koostaa raportin asiakkaalle. Raportointi tuo työhön jaksotusta, jolloin työ jakaantuu kenttätyöpäiviin ja toimistolla vietettäviin ajanjaksoihin. Tämä vaihtelu on Karille tervetullutta.

Itse tutkimukset noudattavat Karin mukaan usein samaa kaavaa, mutta erilaiset kohteet ja vastaan tuleva tekniikka tekevät päivistä erilaisia. Äkkiseltään mieleenpainuvimmaksi kokemukseksi Kari nimeää suuren urheiluhalliprojektin, johon osallistui Kiwa Inspectan asiantuntijoita laajasti eri palveluista. Iso kokonaisuus poikkeavine vaatimuksineen oli mieluisa haaste asiantuntijalle. Toisinaan työt vievät Karin myös työympäristössä ääripäästä toiseen. Modernien kohteiden vastapainoksi Kari kertoo käyneensä myös paikoissa, joissa historia on todella aistittavissa käytännön ratkaisuissa.

Mistä sitten tunnistaa IV-asiantuntijaksi soveltuvan tekijän? Karin mukaan työssä pitää olla ainakin jollain tasolla kiinnostunut koneista ja laitteista, joita ilmanvaihdon puolella tulee vastaan melkoinen kirjo. Tekniikkaorientoituneen luonteen lisäksi työ vaatii pohjalle LVI-puolen perustietämystä ja runsaasti halua oppia ja kehittyä. Karille itselleen yksi tärkeimmistä motivaatiotekijöistä omassa työssä on mahdollisuus etsiä tietoa ja selvittää itsenäisesti asioita. Kari kertoo olevansa utelias ja toisinaan pikkutarkkakin luonne. Kari nauttii myös tehtäväänsä kuuluvasta asiakastyöstä.

Työskentely Kiwa Inspectassa on tarjonnut Karin mukaan käytännössä rajattomat mahdollisuudet kouluttautumiseen ja oman ammattitaidon kasvattamiseen. Kari kokee saavansa työssään vapaat kädet toimia omalla vastuualueellaan ja samalla työnantaja antaa tukensa tekemiseen. Tiukkoja toimintaohjeita Kari ei työssään saa, vaan hän itse järjestelee asiat parhaaksi katsomallaan tavalla. Samalla Kari kokee myös pääsevänsä paremmin näyttämään omat vahvuutensa. Kari nostaa myös työn merkityksen itselleen tärkeäksi asiaksi – Kiwa Inspectassa pääsee löytämään asiakkaille ratkaisun monella eri osa-alueella ja työskentely Kiwa Inspectassa on samalla työskentelyä turvallisen yhteiskunnan puolesta.