Lauri Hiltunen

Lauri Hiltunen

Laborantti Lauri Hiltunen työskentelee Kiwa Inspectan Oulun laboratoriossa eli Kiwalabissa. Kiwalab analysoi materiaali- ja ilmanäytteistä asbestin ja muut haitta-aineet, VOC- ja PAH-yhdisteet sekä mikrobit, sekä selvittää betonirakenteen kunnon mikrorakennetutkimuksin. Oulussa sijaitsevan päälaboratorion lisäksi Kiwalabilla on laboratorio Vantaalla. Oulun laboratorioon tulee näytteitä kaikkialta Suomesta.

Tarkkuutta vaativassa tehtävässä Lauri omalta osaltaan takaa, että asiakkaat saavat näytteistä laadukkaat analyysit. Geologit käyvät läpi Oulun laboratorioon saapuvat betoni- ja asbestinäytteet. Jatkokäsittelyä vaativat näytteet Lauri valmistelee tarkempia tutkimuksia varten. Asbestinäytteet käsittävät myös asbesti-ilmanäytteet. Näytteet tulevat Kiwa Inspectan omilta asbesti- ja haitta-ainekartoittajilta sekä ulkoisilta asiakkailta. Näytteiden vastaanoton ja preparoinnin lisäksi Lauri vastaa raportointiin ja mittalaitteiden kalibrointiin liittyvistä tehtävistä. Toisinaan Lauri on myös mukana kenttäkäynneillä suorittamassa itse mittauksia. Vajaassa kahdessa vuodessa Laurin tehtävänkuva on osaamisen myötä pikkuhiljaa laajentunut ja hän on päässyt tekemisiin myös ilmanäytteiden kanssa. Näytteiden valmistelu tarkoittaa Laurin työssä yleisesti suurempien näytekappaleiden käsittelyä paremmin mikroskoopilla tutkittavaan muotoon.

Asianmukaisten työvälineiden lisäksi työ vaatii Laurin mukaan järjestelmällisyyttä, tarkkuutta ja kärsivällisyyttä. Kunnollisen näytteen valmistelu vaatii usein monia työvaiheita, joissa ei ole mahdollisuutta oikoa. Laatu on Laurin mukaan tässäkin työssä ehdottoman tärkeää. Vaikka näytteiden valmistus työnä onkin paljolti rutiinia, ei päivät ole Laurin mukaan samanlaisia – ”aamulla ei koskaan osaa sanoa, minkälaisia näytteitä päivän aikana ovesta tuodaan sisään”.

Kiwa Inspectaan tullessaan Laurilla ei ollut lainkaan kokemusta alalta. Laurin mukaan mahdollisuus oppia on yksi parhaista asioista Kiwa Inspectassa - ”Olen saanut oppia kaiken hieen tekemisestä alkaen ja myöhemmin työnkuvaa on omien toiveiden mukaan laajennettu. Myös kehittämiseen liittyviin ehdotuksiin on suhtauduttu avoimin mielin”. Lauri antaa myös kiitosta Kiwa Inspectan työyhteisöstä. Laurin mukaan työyhteisö on täynnä mukavia ihmisiä ja ilmapiiri on avoin ja kehitysmyönteinen.