Veli-Pekka Koistinen

Veli-Pekka Koistinen

Veli-Pekka on pitkän linjan kiwainspectalainen, jolla on tarkastusalan kokemusta yli 20 vuoden ajalta. Kiwa Inspectaan hän siirtyi aikanaan yrityskaupan myötä ja ennen nosturitarkastajan tehtäviä Veli-Pekka työskenteli muun muassa nosto-ovien ja liukuportaiden tarkastustehtävissä.

Nosturitarkastajana Veli-Pekan tarkastuskohteet koostuvat erilaisista nostolaitteista. Tyypillisimmät tarkastuskohteet ovat torninostureita, ajoneuvonostureita, kuormausnostureita ja satamanostureita sekä erilaisia henkilönostimia, nostoapuvälineitä ja lastauslaitureita. Veli-Pekan työhön kuuluu myös tarkastaa erilaiset putoamissuojaimet, kuten valjaat. Tarkastukset ovat lakiin perustuvia käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksia. Tarkastuksessa tutkitaan laitteen tekninen kunto, metallirakenteet sekä valvonta- ja turvalaitteet. Silmämääräinen tarkastus ja koekäyttö ovat keskeisiä tarkastusmuotoja. Veli-Pekka ei kuitenkaan itse aja koskaan nostolaitetta vaan tähän on aina varattu erillinen kuljettaja asiakkaan puolelta, jolloin Veli-Pekka pystyy keskittymään kuljettajan ohjeistamiseen ja itse tarkastukseen. Nostolaitteiden kunnon ja turvajärjestelmien testaaminen tapahtuu tyypillisesti enimmäiskuormien koenostoilla ja kuormien turvarajoille ajamisella. Veli-Pekka osallistuu työssään myös vauriotarkastuksiin ja korjausten tarkastuksiin ulkopuolisen tarkastajan roolissa. Valtaosan ajastaan Veli-Pekka viettää kenttätöissä ulkona tai erilaisissa halleissa eli siellä missä nosturitkin ovat. Työ on luonteensa takia liikkuvaa, mutta töitä järjestellään osin alueellisesti matkapäivien tasaamiseksi. Veli-Pekan tarkastuskohteet sijaitsevat pääasiassa Uudellamaalla.

Veli-Pekan mukaan parasta hänen työssään on tyytyväinen asiakas. Asiakkaan hyvä kokemus voi syntyä vaikkapa siitä oivalluksesta, että hänen turvallisuuttaan on parannettu tai laitteen elinikää on pidennetty pitämällä huoli siitä, ettei laitteella päästä ajamaan ylikuormaa. Ylipäätään asiakastyöllä on suuri motivaatiota lisäävä vaikutus Veli-Pekalle, sillä hän nauttii sosiaalisista tilanteista ja tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. ”Sosiaaliset taidot ovat työssä tärkeitä, sillä nosturitarkastus on vahvasti henkilöityvää työtä. Myös tarkkuus, aikataulussa pysyminen sekä huumorintaju ovat mielestäni hyvän nosturitarkastajan ominaisuuksia.”

Nosturitarkastus on Veli-Pekan mukaan pitkälle itsenäistä, mutta monipuolista työtä. Kollegoita tulee tavattua lähinnä toimistolla käydessä tai koekäyttöprojektien yhteydessä asiakkailla. Veli-Pekka tekee yhteistyötä muiden Kiwa Inspectan asiantuntijoiden kanssa myös muun muassa perusteellisemmissa tarkastuksissa, jolloin rakenteita saatetaan kuvata röntgeniä apuna käyttäen. ”Yksi organisaatiomme rikkauksista on osaavat ihmiset, joiden taustat saattavat olla hyvinkin erilaisilta aloilta ja eri tehtävistä. Voimme jokainen oppia toisiltamme uusia asioita”.

Pitkän työuransa aikana Veli-Pekka on nähnyt alan ja laitteiden kehittymistä erityisesti turvallisuusnäkökulmasta. Veli-Pekan mukaan esimerkiksi valvontalaitteet ovat kehittyneet todella paljon ja laite saattaa olla suoraan yhteydessä valmistajaan, jolloin tiedonkulku on tehokkaampaa.

Omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtiminen onkin erittäin keskeinen osa Veli-Pekan työtä. Huomatessaan turvallisuusuhan Veli-Pekka kertoo tästä välittömästi asiakkaalle niissäkin tapauksissa, joissa uhka ei suoraan liity nosturiin. Turvallisilla työmailla sekä laitteiden turvallisella käytöllä ja toimintavarmuudesta huolehtimisella on suora yhteys tapaturmien vähenemiseen ja liiketoimintatappion vähenemiseen.