• Uutta virtaa laatutyöhön! Koulutuksessa kertaat keskeiset laatupäällikön tehtävät laadunhallintajärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen näkökulmasta. Koulutuksessa tuomme esille hyviä toimintatapoja ja käytännön esimerkkejä. Kouluttajamme on päätyönään arviointeja tekevä huippuasiantuntija.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit ISO 9001 -standardin mukaisen laatujärjestelmän rakentamisen perusteet. Käymme läpi mm. asiakkaiden ja sidosryhmien roolit prosessin eri vaiheissa.
  Näytä
 • Julkishallinnon asiakirjanhallinnan digitalisoituminen kohdistaa lukuisia vaatimuksia asiakirjojen sähköiseen käsittelyyn ja asiakirjojen sähköiseen pysyväissäilytykseen. Kansallisarkiston SÄHKE2 -normiston tavoitteena on varmistaa, että asiakirjatiedot ovat todistusvoimaisia myös yksinomaan sähköisti säilytettynä.
  Näytä
 • Kuormalavahyllyt ovat alttiita vaurioille ja turvallisuuden takaaminen vaatii säännöllistä tarkastusta. Tarkastuksella varmistetaan kuormalavahyllyjen turvallisuus.
  Näytä
 • Käytönvalvojan koulutuksessa saat kattavat tiedot tärkeimmistä painelaitteen elinkaareen liittyvistä vastuista, velvoitteista ja turvallisuustekijöistä. Koulutus katsotaan osaksi painelaitteen käytönvalvojalta edellytettävää painelaitealan lainsäädännön tuntemusta.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit perustiedot painelaitteen asentamisesta, korjauksesta ja muutoksesta. Lisäksi käsittelemme määräyksiä ja vaatimuksia, jotka tulee ottaa huomioon painelaitteisiin liittyvissä töissä. Tule kuulemaan uusimmat tiedot alan huippuasiantuntijoilta!
  Näytä
 • Koulutuksessa käydään läpi nostoapuvälineiden suunnittelua koskevat vaatimukset lainsäädännössä ja standardissa SFS-EN 13155.
  Näytä
 • Valmennuspäivässä saat valmiudet suorittaa lakisääteisen paloilmoitintutkinnon. Opit keskeiset asiat lainsäädännöstä ja muista määräyksistä sekä vastuuhenkilöiden velvoitteista. Tule valmentautumaan alan asiantuntijoiden johdolla!
  Näytä
 • Toimittajahallinnan koulutuksessa saat kattavat tiedot omien toimittajiesi valintaan, arviointiin ja hallintaan. Opit toimittajahallinnan tarkoituksen ja arviointikriteereiden merkityksen. Tarkastelemme aihetta sekä koko liiketoiminnan että hankinnan näkökulmista.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän ISO 45001 -standardin keskeiset tavoitteet. Jokainen standardin vaatimus käydään läpi ja avataan ymmärrettäväksi. Tule kuulemaan ISO 45001 -standardista koulutukseemme!
  Näytä