• Koulutuksessa perehdymme työterveys- ja työturvallisuuteen liittyvään lainsäädäntöön ISO 45001:2018 standardin valossa ja lähtökohtana on työturvallisuuslaki sekä muut ttt-lait ja asetukset. Erityisesti keskitymme työnantajan yleisiin velvollisuuksiin, riskien arviointiin sekä työsuojelun yhteistoimintaan.
  Näytä
 • Koulutuspäivän aikana tutustutaan FSC-puun alkuperästandardin keskeisiin vaatimuksiin ja siihen, miten yritys toteuttaa FSC-puun alkuperän hallintajärjestelmän vaatimukset.
  Näytä
 • Koneturvallisuuden perusteet -koulutuksessa käymme läpi koneturvallisuuden perusasioita. Aiheina ovat mm. koneturvallisuuteen liittyvät työnantajan vastuut ja velvoitteet. Tule oppimaan asiantuntijan johdolla.
  Näytä
 • Työturvallisuuskurssi™ rakentaa työpaikan turvallisuuskulttuuria antamalla hyvät perustiedot työsuojelusta ja pyrkimällä vähentämään työtapaturmia ja vaaroja työpaikalla.
  Näytä
 • Kaivosvastuujärjestelmän todentaminen varmistaa, että kaivosvastuujärjestelmään sitoutuneiden yhtiöiden suorittama itsearviointi on johdonmukainen ja että järjestelmään sitoutuneet yhtiöt ja sidosryhmät voivat luottaa arvioinnin tuloksiin.
  Näytä
 • Telinetyöturvallisuus -verkkokoulutus on turvallisuuskoulutus kaikille rakennustelineissä työtä tekeville. Koulutusta suositellaan kaikille ammatikseen rakennustyötä tekeville henkilöille sekä rakennustyömailla vieraileville henkilöille.
  Näytä
 • Tässä koulutuksessa opit perusasiat konejärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta ja CE-merkintäprosessin eri vaiheista. Käymme läpi koko vaatimuksenmukaisuuden arviointi- ja CE-merkintäprosessit esimerkkijärjestelmän avulla.
  Näytä
 • Koulutuksessa käymme läpi FSSC22000 version 5 ja version 5.1 olennaisimmat erot. Mikä muuttui FSSC22000 version 5 ja version 5.1 välillä? Elintarvikekulttuuri - miten siitä haetaan auditointinäyttöä?
  Näytä
 • Kursen syftar till att kunna förstå vikten av riskbedömning samt hur tillverkaren kan uppfylla de hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på maskinen genom riskbedömning och riskreducering.
  Näytä
 • Paine, lämpötila, massa, voima, lämpöenergia. Kiwa Inspecta tarjoaa erilaisia mittalaitteiden kalibrointipalveluita. Mittauksissa tarkkuus ja luotettavuus ovat keskeisiä tekijöitä.
  Näytä