• Kokonaisvaltaisen koulutusten hallinnointipalvelun, avulla varmistat henkilöstösi pätevyydet koulutukset varmasti pysyvät ajan tasalla ja koulutusten sisältö on heidän ympäristöönsä suunniteltu.
  Näytä
 • Kemikaalirekisterin avulla sinulla on kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla sähköisesti, pystyt hallinnoimaan käyttö- ja varastointimääriä, sekä suorittamaan kemikaalikohtaisen riskinarvioinnin
  Näytä
 • Työturvallisuuskurssi™ rakentaa työpaikan turvallisuuskulttuuria antamalla hyvät perustiedot työsuojelusta ja pyrkimällä vähentämään työtapaturmia ja vaaroja työpaikalla.
  Näytä
 • Rakennusten paloturvallisuus kehittyy koko ajan ja tämä asettaa myös vaatimuksia palonkestävien kaapeleiden asentamiselle. Koulutuksessa käydään läpi eri vaatimuksia palonkestäville sähköasennuksille ja selvitetään palovaarallisten tilojen luokittelua sekä rakennuksen palo-osastointeja.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit ISO 50001:2018 standardin mukaiset energianhallintajärjestelmän vaatimukset. Käymme läpi, miten hyödyt energianhallintajärjestelmän toteuttamisesta sekä perehdyt lainsäädännön vaatimuksiin. Tule oppimaan ISO 50001 -standardista!
  Näytä
 • Analysoimme tehokkaasti hajuhaittoja aiheuttavat kloorianisolit, kuten tetrakloorianisolit. Kehittämämme uuden menetelmän avulla tulokset saadaan luotettavasti materiaalinäytteistä sisäilmanäytteiden lisäksi.
  Näytä
 • Ilmanvaihtojärjestelmien säätötöiden onnistuminen on tärkeää rakennuksen ja käyttäjien hyvinvoinnin kannalta. Käytännössä varmin tapa tarkastaa säätötöiden onnistuminen ja vaikutus rakennuksen painesuhteisiin on loggereiden avulla tehtävä painesuhteiden tarkastusmittaus.
  Näytä
 • FI -juomavesihyväksyntä on laatumerkki ja osoittaa tuotteelle säädettyjen viranomaismääräysten täyttymisen muoviputken materiaalin ja putkesta mahdollisesti veteen siirtyvän hajun ja maun osalta.
  Näytä
 • Competence Manager on yritykselle helpoin tapa suorittaa verkkokoulututuksia. Competence Managerin kautta suoritat kaikki Kiwa Inspectan tarjoamat verkkokoulututukset. Koulutuksen jälkeen suorittaja näkee kaikki pätevyytensä digitaalisesta mobiilikortista.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit koneen turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän perusasiat. Käsittelemme koneiden turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnittelussa ja muutoksissa huomioitavia vaatimuksia standardien EN ISO 13849 ja EN ISO 62061 pohjalta.
  Näytä