• Kiwa Inspecta tarjoaa rakennusten kantavien rakenteiden kuntokartoituksia. Palvelumme avulla tiedät rakennuksen rungon todellisen nykykunnon ja mahdollisten vaurioiden laajuuden.
  Näytä
 • Kattorakenteet ovat jatkuvasti voimakkaiden kuormitusten armoilla. Laajarunkohallit kuten myymälät, urheiluhallit tai maneesit ovat erityinen riskiryhmä. Kiwa Inspectan kattorakenteiden optisella monitoroinnilla riskit pienenevät. Tutustu täällä!
  Näytä
 • Inspecta Sertifiointi Oy myöntää kattilalaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjoja, joiden vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891/1999. Kattilalaitosten käytönvalvojilta vaadittava pätevyys on määritelty painelaitelaissa 1144/2016.
  Näytä
 • Koulutuksen tavoitteena on antaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mistä elintarviketurvallisuuden johtaminen koostuu ja millaisia näkökulmia siinä olisi hyvä huomioida? Mitä johdolta odotetaan ja miten sen odotetaan tukevan organisaation toimintaa?
  Näytä
 • Eroon sisäilmaongelmista on kattava koulutus siitä, miten ratkaisuprosessia viedään sujuvasti ja hallitusti eteenpäin ilman kriisejä ja näin parannetaan koko prosessin tuottavuutta. Tässä koulutuksessa katsotaan ongelmanratkaisua uudenlaisista näkökulmista ja ravistellaan vähän vanhoja ajattelumalleja.
  Näytä
 • Koulutuksessa opitaan ISO 9001 -standardin mukaisen laatujärjestelmän rakentamisen perusteet, asiakkaiden ja sidosryhmien rooli järjestelmän tavoitteissa, sisällössä, prosesseissa, resursseissa ja palautteiden hankinnassa.
  Näytä
 • Uutta virtaa laatutyöhön! Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi keskeiset laatupäällikön tehtävät laadunhallintajärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen näkökulmasta.
  Näytä
 • Koulutuksessa käydään läpi nostoapuvälineiden suunnittelua koskevat vaatimukset lainsäädännössä ja standardissa SFS-EN 13155.
  Näytä
 • Käytönvalvojan koulutuksessa saat kattavat tiedot tärkeimmistä painelaitteen elinkaareen liittyvistä vastuista, velvoitteista ja turvallisuustekijöistä. Koulutus katsotaan osaksi painelaitteen käytönvalvojalta edellytettävää painelaitealan lainsäädännön tuntemusta.
  Näytä
 • Koulutuksessa opit perustiedot asioista, jotka vaikuttavat painelaitteen asentamiseen, korjaukseen ja muutokseen. Lisäksi koulutuksessa käsitellään määräyksiä ja vaatimuksia, jotka tulee ottaa huomioon työn suorittamisessa.
  Näytä