• ASME-koodin mukaisen laadunvarmistusjärjestelmän rakentaminen ja avustaminen hakemuksen teossa ASME-sertifikaatin saamiseksi
 • Tuki laadunvarmistusjärjestelmän toteuttamisessa
 • Vuosittainen valmistajan toiminnan ja toimitilojen arviointi
 • Suunnitelmien ja lujuuslaskelmien tarkastaminen sekä neuvonta
 • ASME Joint Review valmistelu
 • Valmistuksen aikaiset tarkastukset
 • Hitsausmenetelmien ja hitsaajien pätevöinti ja sertifiointi
 • Henkilöstön koulutukset
 • Tuki (NDE) ASNT pätevöidyiltä (Level III) tarkastajilta.
 • Myös ”without stamp” tarkastukset

Nyt Kiwa Inspecta tarjoaa kumppaninsa AIA TÜV SÜD Industrie Service GmbH kanssa ASME-koodin mukaisia valtuutettuja tarkastuspalveluita (Authorized Inspection Agency Services). Kiwa Inspecta tarjoaa kaikki tarpeelliset tarkastus- ja sertifiointipalvelut ASME BPVC -vaatimusten täyttämiseksi ja virallisen ASME-Certificate of Authorization (ASME- lupa) saavuttamiseksi. Tämä edellyttää, että tuote on suunniteltu tuotetta koskevan ASME-koodin mukaan. Tuote on valmistettu ASME-koodin ja AI:n hyväksymän laatukäsikirjan mukaan, ASME-koodin mukaisista materiaaleista ja että tuote tarkastetaan ASME-koodin vaatimusten mukaisesti.

Autamme asiakkaitamme kaikissa prosessin vaiheissa:

 • ASME-koodin mukaisen laadunvarmistusjärjestelmän rakentaminen ja avustaminen hakemuksen teossa ASME-sertifikaatin saamiseksi
 • Tuki laadunvarmistusjärjestelmän toteuttamisessa
 • Vuosittainen valmistajan toiminnan ja toimitilojen arviointi
 • Suunnitelmien ja lujuuslaskelmien tarkastaminen sekä neuvonta
 • ASME Joint Review valmistelu
 • Valmistuksen aikaiset tarkastukset
 • Hitsausmenetelmien ja hitsaajien pätevöinti ja sertifiointi
 • Henkilöstön koulutukset
 • Tuki (NDE) ASNT pätevöidyiltä (Level III) tarkastajilta.
 • Myös ”without stamp” tarkastukset

ASME-koodin mukaisen tarkastuspalvelun edut:

 • ASME BPVC koodi on johtava kansainvälisesti hyväksytty standardi painelaitteiden ja komponenttien suunnittelussa, valmistuksessa ja testauksessa ympäri maailman.
 • Avaa vientimahdollisuudet Yhdysvaltoihin, Kanadaan sekä yli sataan maahan, jotka ovat ottaneet käyttöönsä ASME-järjestelmän. Saat kansainvälisesti tunnustetun laatuleiman tuotteellesi.
 • Mahdollistaa painelaitteen virallisen rekisteröinnin Yhdysvaltalaisen National Boardin rekisteriin (USA:n vastaava viranomainen).
 • Tarkastettuamme tuotteen varmistamme painelaitteen vastaavan ASME-koodin vaatimuksia. Hyväksytyn tuotteen kilpi leimataan ASME-leimalla.
 • Kiwa Inspecta toimii AIA TÜV SÜD Industrie Service GmbH kumppanina Skandinaviassa ja Baltian maissa

Yhteensopivuus painelaitedirektiiviin

Käytettäessä ASME-koodia Euroopassa, vaaditaan myös yhteensopivuus EU:n painelaitedirektiivin (PED tai 2014/68/EU) kanssa. Jokaisen valmistajan on osoitettava, että niiden laitteet täyttävät PED:n mukaiset olennaiset turvallisuusvaatimukset. Tämä mahdollistaa tuotteiden CE-merkinnän.
Sekä PED että ASME ovat lakisääteisiä omalla alueellaan.
Kiwa Inspecta auttaa asiakkaita kaikissa painelaitedirektiiviin liittyvissä kysymyksissä.