Toiminnanharjoittajalta ja laitostoimittajalta edellytetään turva-automaatiostandardien mukaisten turvatyömenetelmien noudattamista. Turva-automaatiolla toteutetut turva- ja varojärjestelmät varmistat, että turvajärjestelmät ovat automaatiostandardien mukaisia.

Automaatioturvallisuuden laadunhallintajärjestelmä kertoo sallitut ja vaadittavat toimenpiteet, joita projektien tulee noudattaa. Näin varmistut, että projekti täyttää lainsäädännön ja käytettävien standardien vaatimukset.

Kiwa Inspectan asiantuntijoilla on vahva kokemus ja ammattitaito sekä valmiit työkalut automaatioturvallisuuden laadunhallintajärjestelmien toteutukseen. Palvelumme kattavat turva-automaation koko elinkaaren riskinarviovaiheista ja vaatimusmäärittelystä kelpuutukseen sekä käyttöönottoon. Tuotamme teille viranomaisvaatimukset täyttävän dokumentaation. Kiwa Inspectan kautta saat myös prosessiturvallisuuden automaation määrittely- ja turvallisuussuunnitelmat.

Palvelumme kattavat kaikki turva-automaation vaiheet

Palvelumme tukevat kiertotalous- ja kasvuyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria kemikaalilaitoksia, jotka tarvitsevat automaatioturvallisuuden laadunhallintajärjestelmää. Laaja palveluvalikoimamme kattaa:

 • Turva-automaatiolla toteutetut turva- ja varojärjestelmät
 • projektin turvallisuussuunnitelmat
 • riskien arvioinnit
 • määrittelydokumentit
 • turva-automaation eheystasoluokitukset
 • testausdokumentit.

Turva-automaation elinkaarimallin perusteena voidaan käyttää painelaite- ja kemikaalilainsäädännön vaatimuksia sekä turva-automaatiostandardeja EN 61508 ja EN 61511.

Projektin turvallisuussuunnitelman (Safety Plan) laadinta

Valvova viranomainen TUKES vaatii projektin elinkaarimallin esittämistä, joka esitetään turvallisuussuunnitelmassa (Safety Plan). Turvatyöprosessia kuvataan turva-automaation elinkaarimallina, joka ohjaa projektin toteutusta ja dokumentointia. Suunnitelma sisältää:

 • tarvittavat hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet koko turva-automaation elinkaarelle
 • organisaatiot ja henkilöt, jotka ovat vastuussa kustakin turva-automaation elinkaaren vaiheesta ja sen edellyttämästä toimenpiteistä
 • riskien arviointi- ja määrittelydokumentoinnin
 • turva-automaation eheystasoluokituksen
 • testausdokumentoinnin.

Turvallisuussuunnitelma laaditaan laatujärjestelmässä sallittujen menettelytapojen pohjalta. Jos yrityksellä on laatujärjestelmä, tarvitset kuvauksen siellä mainituista menettelytavoista.

Tyypilliset käyttökohteet

 • Kiertotalous- ja kasvuyritykset
 • Pienet ja keskisuuret kemikaalilaitokset

Liittyvät standardit ja säädökset

 • Painelaitelaki
 • Kemikaalilainsäädäntö
 • Toiminnallisen turvallisuuden standardit (EN 61508, EN 61511)