Sammutusjärjestelmän lakisääteiset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Suomen lainsäädännön mukaan automaattinen sammutusjärjestelmä pitää tarkastaa, kun järjestelmä otetaan käyttöön. Tämän jälkeen tehdään määräaikaistarkastus laitteistosta riippuen kahden tai neljän vuoden välein. 

Sammutusjärjestelmien tarkastusvälit

 • sprinklerien ja vesisumujen tarkastusväli kaksi (2) vuotta 
 • kaasujärjestelmien ja puukerrostaloissa olevien sammutusjärjestelmien tarkastusväli neljä (4) vuotta

Säännöllinen automaattisten sammutusjärjestelmien tarkastus osoittaa kiinteistön omistajalle tai haltijalle järjestelmien kunnon.

Sammutusjärjestelmän tarkastuksen jälkeen toimitamme pöytäkirjan, joka kertoo:

 • tarkastuksen tulokset 
 • korjausta edellyttävät seikat
 • onko huolto riittävää
 • soveltuuko laitteisto käyttötarkoitukseensa 

Lisäpalvelut

Lakisääteisten tarkastusten lisäksi Kiwa Inspecta tarjoaa lisäpalveluja, kuten sprinklerisuunnitelmien arviointia uudishankkeissa sekä sprinkleriputkistojen kuntotutkimuksia eli luotettavuustarkastuksia. Näiden palvelujen avulla paloturvallisuutta voidaan entisestään parantaa. Palvelujen ajankohta ja sisältö on joustavasti sovittavissa asiantuntijoidemme kanssa.

Automaattisen sammutusjärjestelmän tarkastuksen edut

 • Ennaltaehkäisee palovahinkoja
 • Lisää turvallisuutta rakennuksessa
 • Vähentää vikojen ja häiriöiden aiheuttamia kustannuksia
 • Varmistaa laitteiden asianmukaisen huollon
 • Varmistaa järjestelmien vastaavan lainsäädännön vaatimuksia

Palveluun liittyvät standardit / lainsäädäntö

 • SFS-EN 12845
 • SFS 5980
 • SFS-EN 16925
 • SFS-EN 12259-1
 • CEA 4001