• Kaikki kiinteistöt, joissa on sammutuslaitteistoja

Oikein toimivat automaattiset sammutusjärjestelmät pelastavat parhaimmillaan ihmishenkiä. Automaattiset sammutusjärjestelmät on kuitenkin tarkastettava säännöllisesti – näin voidaan varmistaa, että laitteistot kuten sprinklerit toimivat luotettavasti myös mahdollisessa palotilanteessa.

Säännöllinen automaattisten sammutusjärjestelmien tarkastus osoittaa kiinteistön omistajalle tai haltijalle järjestelmien kunnon. Sammutusjärjestelmän tarkastuksen jälkeen toimitamme pöytäkirjan, joka sisältää tarkastuksen tulokset sekä tietoa mahdollisista korjausta edellyttävistä seikoista, järjestelmälle tehdyn huollon riittävyydestä sekä laitteiston soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa. 

Suomen lainsäädännön mukaan automaattisten sammutusjärjestelmien tarkastus on tehtävä käyttöön otettaessa. Tämän jälkeen laitteistosta riippuen kahden tai neljän vuoden välein (sprinklerien tarkastus ja vesisumujen tarkastus 2 vuotta, kaasujärjestelmien ja puukerrostaloissa olevien sammutusjärjestelmien tarkastus 4 vuotta).

Lakisääteisten tarkastusten lisäksi Kiwa Inspecta tarjoaa lisäpalveluja, kuten sprinklerisuunnitelmien arviointia uudishankkeissa sekä sprinkleriputkistojen kuntoarviointeja. Näiden palvelujen avulla paloturvallisuutta voidaan entisestään parantaa. Palvelujen ajankohta ja sisältö on joustavasti sovittavissa asiantuntijoidemme kanssa.

Automaattisen sammutusjärjestelmän tarkastuksen edut

  • Ennaltaehkäisee palovahinkoja
  • Lisää turvallisuutta rakennuksessa
  • Vähentää vikojen ja häiriöiden aiheuttamia kustannuksia
  • Varmistaa laitteiden asianmukaisen huollon
  • Varmistaa järjestelmien vastaavan lainsäädännön vaatimuksia

Palvelun käyttökohde

  • Kaikki kiinteistöt, joissa on sammutuslaitteistoja

Palveluun liittyvät standardit / lainsäädäntö

  • Pelastustoimen laitelaki 10/2007
  • SM Asetus 1999-967/Tu33
  • SFS 5980
  • SFS 12845 + A2