Sammutusjärjestelmän käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Suomen lainsäädännön mukaan automaattisten sammutusjärjestelmien tarkastus on tehtävä käyttöön otettaessa. Tämän jälkeen laitteistosta riippuen kahden tai neljän vuoden välein (sprinklerien tarkastus ja vesisumujen tarkastus 2 vuotta, kaasujärjestelmien ja puukerrostaloissa olevien sammutusjärjestelmien tarkastus 4 vuotta).

Säännöllinen automaattisten sammutusjärjestelmien tarkastus osoittaa kiinteistön omistajalle tai haltijalle järjestelmien kunnon.

Sammutusjärjestelmän tarkastuksen jälkeen toimitamme pöytäkirjan, joka kertoo:

 • tarkastuksen tulokset 
 • tiedot mahdollisista korjausta edellyttävistä seikoista
 • huollon riittävyydestä
 • laitteiston soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa. 

Lisäpalvelut

Lakisääteisten tarkastusten lisäksi Kiwa Inspecta tarjoaa lisäpalveluja, kuten sprinklerisuunnitelmien arviointia uudishankkeissa sekä sprinkleriputkistojen kuntoarviointeja. Näiden palvelujen avulla paloturvallisuutta voidaan entisestään parantaa. Palvelujen ajankohta ja sisältö on joustavasti sovittavissa asiantuntijoidemme kanssa.

Automaattisen sammutusjärjestelmän tarkastuksen edut

 • Ennaltaehkäisee palovahinkoja
 • Lisää turvallisuutta rakennuksessa
 • Vähentää vikojen ja häiriöiden aiheuttamia kustannuksia
 • Varmistaa laitteiden asianmukaisen huollon
 • Varmistaa järjestelmien vastaavan lainsäädännön vaatimuksia

Palveluun liittyvät standardit / lainsäädäntö

 • Pelastustoimen laitelaki 10/2007
 • SM Asetus 1999-967/Tu33
 • SFS 5980
 • SFS 12845 + A2