Betonin ohuthie- ja mikrorakennetutkimukset asiantuntevasti ja nopeasti 

Betoninäytteiden ohuthie- ja mikrorakennetutkimuksessa selviää betonirakenteen kunto, olemassa olevat ja alkavat vauriot, niiden levinneisyys sekä materiaalin pakkasenkestävyys. Tutkimuksen pohjalta voidaan arvioida rakenteen korjaustarve ja käyttöaste tuleviksi vuosiksi. Kiwalabin ohuthielaitteiston ansiosta betonin mikrorakennetutkimusten tulosten saatavuus on nopeaa ja joustavaa.

Betoninäytteestä valmistettu ohuthie on vahvuudeltaan 0,03 mm paksu leike, joka analysoidaan mikroskooppisesti.

Betonitutkimusten edut

 • Täydentää/tarkentaa julkisivu- ja parveketutkimuksia sekä taitorakennetutkimuksia
 • Määrittelee rakenteen laadun ja virheet
 • Auttaa korjaussuunnittelun toimenpidepäätöksissä
 • Tukee tutkimusten luotettavuutta

Soveltuvat kohteet

 • Kiinteistöjen julkisivu- ja parvekerakenteet
 • Siltarakenteet
 • Majakat, pato- rakenteet, satamarakenteet, pysäköintitasot
 • Muut taitorakenteet ja erikoisbetonirakenteet

Mikrorakennetutkimuksessa voidaan selvittää esimerkiksi

 • Materiaalin rakennepiirteet: mahdolliset kerrosrakenteet (raekokovaihtelu), sen homogeenisuus, pintakerrosten laatu/eheys jne.
 • Betonin runkoaineen kiviaineksen laatu, raekoko, raemuoto, ja rapautuminen. Mahdolliset reaktiot runkoaineessa ja raerajoilla, tartuntapintojen laatu, halkeilut ym.
 • Sementtikiven/sideaineen koostumus, v/s-suhde, veden erottuminen ja tulviminen.
 • Sementin hydratoitumisaste.
 • Sementissä esiintyvät mahdolliset muut seosaineet (kuona, lentotuhka, lasi tms.) ja lisäaineet.
 • Karbonatisoitumisen esiintyminen ja sen eteneminen sideaineessa.
 • Alkalirunkoainesreaktiot ym. betonin kestävyyteen vaikuttavat haitalliset reaktiot.
 • Terästen/raudoitteiden tartunnat sideaineeseen, ympärillä olevan materiaalin tila ja vauriot ympäröivässä betonissa. Mahdollinen korroosio ja sen eteneminen.
 • Ilmahuokoset ja niissä olevat mahdolliset täytteet (mahdollinen lämpökäsittely). Huokosten koko, muoto, määrä ja jakautuminen (huokosjako). Näytteiden mahdollinen lisähuokostus ja sen perusteella pakkasenkestävyyden arviointi.
 • Tekstuurivirheet; mekaaniset vauriot, säröt/mikrohalkeamat/-raot, niiden määrä, pituus, leveys, suuntautuneisuus, etäisyys toisistaan sekä vaurion mahdollinen aiheuttaja (esim. kuivumisesta tai pakkasrapautumisesta johtuvia piirteitä).
 • Materiaalien vaurioitumisaste ja niiden säilyvyys tulevina käyttövuosina.

Lisäksi materiaalinäytteestä valmistetusta kiillotetusta ohuthie- tai pintahienäytteestä voidaan erikoistutkimuksilla (esim. mikroanalysaattori, elektronimikroskooppi, röntgendiffraktometri) selvittää helposti rapautuvat malmimineraalit (esim. sulfidit ja grafiitti jne.) sekä muut betonissa haitallisesti esiintyvät epäorgaaniset mineraalit tai yhdisteet.