Sertifioitavat tuotteet ja materiaalit

 • Asfaltti
 • Bitumi
 • Betonielementit ja -tuotteet
 • Betonin ja laastin lisäaineet
 • Masuunikuona betoniin
 • Muurauskappaleet
 • Kuivabetonit ja -laastit
 • Kiviainekset
 • Lentotuhka asfalttiin ja betoniin
 • Puurakenteet ja -tuotteet
 • Sementti
 • Teräsrakenteet ja metallituotteet

Mitä CE-merkintä tarkoittaa?

CE-merkintä rakennustuotteille on eurooppalainen menettely, jolla osoitetaan tuotetta koskevat ominaisuudet yhdenmukaisella ja vertailukelpoisella tavalla. CE-merkintä kattaa rakennustuotteen oleelliset turvallisuus- ja terveysominaisuudet, kuten rakenteen kantavuus ja pitkäaikaiskestävyys. CE-merkintä mahdollistaa rakennustuotteiden vapaan liikkuvuuden EU-alueella, mikä lisää vientiyritysten kilpailukykyä.

CE-merkintä on mahdollista rakennustuotteille, joille on laadittu eurooppalainen harmonisoitu standardi. EU:n rakennustuoteasetus on määrännyt, että CE-merkintä on ollut pakollista kaikissa EU-maissa silloin kun tuotteelle on laadittu harmonisoitu tuotestandardi. CE-merkintä on ensisijainen tapa osoittaa rakennustuotteen täyttävän viranomaisvaatimukset.

Rakennustuotteelta, jolla on korkeat turvallisuusvaatimukset, CE-merkintä edellyttää ilmoitetun sertifiointilaitoksen sertifiointia. Kiwa Inspecta toimii ilmoitettuna laitoksena ja myöntää CE-merkinnässä tarvittavia todistuksia (sertifikaatteja). Tuotteelta edellytetään alkutestausta ja valmistajalta dokumentoitua laadunvalvontajärjestelmää. Kiwa Inspecta varmentaa alkutestauksen ja laadunvalvonnan ja myöntää sen osoituksena todistuksen. Näin valmistaja saa oikeuden CE-merkitä tuotteensa vaatimustenmukaisuuden tunnuksella, CE-merkillä ja kirjoittaa tuotteelle suoritustasoilmoituksen (= Declaration of Perfomance DoP). Tämän jälkeen Kiwa Inspecta valvoo valmistajan laadunvalvontaa tarkastuskäynneillä.

CE-merkintä takaa siinä ilmoitettujen ominaisuuksien täyttymisen, mutta ei huomioi esimerkiksi kaikkia oleellisia laatuvaatimuksia. Siksi CE-merkintää rakennustuotteile kannattaa täydentää vapaaehtoisella tuotesertifioinnilla. CE-merkinnän rinnalle Kiwa Inspecta voi myöntää myös kansallisen FI-laatumerkin.

Katso myös CE-merkintään liittyvä ajantasainen informaatio hEN Helpdeskistä.

CE-merkinnän edut rakennustuotteissa:

 • Varmistaa tuotteiden täyttävän CE-merkissä ilmoitetut ominaisuudet
 • Helpottaa kansainvälistä kauppaa, edistää kilpailukykyä ja varmistaa tuotteiden vapaan liikkuvuuden EU- ja ETA-markkinoilla (yhteensä 30 maata)

Tyypilliset kohteet:

 • Asfaltti
 • Bitumi
 • Betonielementit ja -tuotteet
 • Betonin ja laastin lisäaineet
 • Masuunikuona betoniin
 • Muurauskappaleet
 • Kuivabetonit ja -laastit
 • Kiviainekset
 • Lentotuhka asfalttiin ja betoniin
 • Puurakenteet ja -tuotteet
 • Sementti
 • Teräsrakenteet ja metallituotteet

Standardit ja säännökset:

 • EU:n rakennustuoteasetus (305/2011)
 • Harmonisoidut eurooppalaiset tuotestandardit (EN-standardit)