Rikkova aineenkoetus (DT, Destructive testing) tarkoittaa materiaalin testaamista sen mekaanisten ominaisuuksien, kuten lujuuden, sitkeyden ja kovuuden määrittämiseksi. Rikkovilla testausmenetelmillä selvitetään esimerkiksi hitsin laadun kestävyyttä tai materiaalin käyttäytymistä ja ominaisuuksia.


Rikkovaa aineenkoetusta käytetään muun muassa tilanteissa, joissa halutaan varmistua materiaalin tai rakenteen kestävyydestä käyttökohteessaan. Rikkova aineenkoestus on sopivin ja taloudellisin myös sarjatuotannossa oleville kohteille, jolloin pienen kappalemäärän rikkova testaus on kustannuksiltaan edullinen. Näytteet testataan standardien mukaisilla testausmenetelmillä.

Rikkova aineenkoetus tarjoaa parhaan hyödyn ja eniten tietoa materiaalista ja hitseistä yhdessä rikkomattoman aineenkoetuksen kanssa. 

Rikkovan aineenkoetuksen palvelut

Kiwa Inspectan rikkovan aineenkoetuksen palvelut sisältävät: 

 • mekaanisen testauksen (veto-, taivutus- ja iskukokeet)
 • kovuusmittauksen
 • makro-­ ja mikrotutkimukset 
 • materiaalianalyysit (OES, XRF, SEM-EDS) 
 • metallografiset tutkimukset. 

Kovuusmittauksia ja materiaalianalyysejä tehdään myös kenttäolosuhteissa. 

Luotettavat testilaboratoriot

Laboratoriomme ovat FINAS–akkreditoituja SFS­EN ISO/IEC 17025 mukaan, T011. Testauslaboratoriot sijaitsevat Vantaalla ja Varkaudessa. Lisäksi Kiwa Inspectalla on rikkovan aineenkoetuksen akkreditoituja laboratoriota muissa toimintamaissamme. Toteutamme tarvittavat testit omissa laboratorioissamme, mikä takaa parhaan palvelun ja kuhunkin tilanteeseen sopivimmat testausmenetelmät.

Rikkova aineenkoetuksen edut

 • Selvittää materiaalin mekaaniset ominaisuudet 
 • Varmistaa hitsauksen laadun
 • Todentaa vaatimustenmukaisuuden, esimerkiksi materiaalianalyysi

Tyypilliset käyttötilanteet

 • Hitsauksen menetelmä- ja pätevyyskokeiden testaukset 
 • Materiaaliselvitykset
 • Vauriotutkimukset
 • Ulkopuolisen tahon laadunvarmistus