• Säiliöt
 • Putkistot
 • Teräsrakenteet
 • Laivat
 • Offshore

Kuten jo nimi kertoo, DT-tarkastus (DT, Destructive testing) eli rikkova aineenkoetus tarkoittaa materiaalin rikkomista sen mekaanisten ominaisuuksien, kuten lujuuden, sitkeyden ja kovuuden testaamiseksi. Rikkovilla menetelmillä voidaan selvittää esimerkiksi hitsin laadun kestävyyttä äärimmäisen paineen alla tai materiaalin käyttäytymistä ja ominaisuuksia.

Desctructive testing eli rikkova aineenkoetus tarjoaa parhaan hyödyn ja eniten tietoa materiaalista ja hitseistä yhdessä rikkomattoman aineenkoetuksen kanssa. Rikkomattomilla testimenetelmillä voidaan löytää halkeamat, korroosio ja muut viat. Rikkova testaus puolestaan osoittaa, miten ja milloin kohteet ovat vaarassa antaa periksi ja aiheuttaa vahinkoja.

Rikkovaa testausta eli DT-tarkastusta käytetään tilanteissa, joissa ominaisuuksia ei voida tutkia ei-rikkovilla testausmenetelmillä. DT-tarkastus eli rikkova aineenkoestus on sopivin ja taloudellisin myös sarjatuotannossa oleville kohteille, jolloin pienen kappalemäärän rikkominen on kustannuksiltaan mitätön. Näytteet testataan erilaisten kuormien ja rasituksen avulla. Näin voidaan todeta, missä vaiheessa näyte antaa periksi ja murtuu. Saatuja tuloksia verrataan säännöksiin ja/tai laatuvaatimuksiin. 

Destructive testing eli rikkova aineenkoetus tarjoaa parhaan hyödyn ja eniten tietoa materiaalista ja hitseistä yhdessä rikkomattoman aineenkoetuksen kanssa. Rikkomattomilla testimenetelmillä voidaan löytää halkeamat, korroosio ja muut viat. Rikkova testaus puolestaan osoittaa, miten ja milloin kohteet ovat vaarassa antaa periksi ja aiheuttaa vahinkoja.

Kiwa Inspectan rikkovan testauksen eli DT-tarkastuksen palvelut sisältävät mekaanisen testauksen (veto, taivutus ja isku), kovuusmittauksen, makro- ja mikrotestauksen sekä materiaalianalyysit ja metallografiset tutkimukset. Kiwa Inspectalla on omat FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoimat (akkreditointivaatimuksen SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaiset) testauslaboratoriot (T011) Vantaalla ja Varkaudessa sekä laboratoriota useissa muissa toimintamaissamme. Toteutamme tarvittavat testit omissa laboratorioissamme, mikä takaa parhaan palvelun ja kuhunkin tilanteeseen sopivimmat testausmenetelmät.

DT-tarkastuksen (DT, Destructive testing) eli rikkovan aineenkoetuksen edut

 • DT-tarkastus selvittää materiaalin ominaisuudet
 • Osoittaa hitsin laadun
 • Rikkova aineenkoetus auttaa vähentämään vikoja, onnettomuuksia ja kustannuksia
 • Varmistaa säännöstenmukaisuuden

Tyypilliset käyttökohteet

 • Säiliöt
 • Putkistot
 • Teräsrakenteet
 • Laivat
 • Offshore

Standardit

 • EN-ISO
 • ASTM / ASME
 • DNV
 • Lloyd’s Register
 • AD-Merkblatt