Rikkovan aineenkoetuksen palvelut

Rikkova aineenkoetus (DT, Destructive testing) tarkoittaa materiaalin testaamista sen mekaanisten ominaisuuksien, kuten lujuuden, sitkeyden ja kovuuden, määrittämiseksi. Rikkovilla testausmenetelmillä selvitetään esimerkiksi hitsin laadun kestävyyttä tai materiaalin käyttäytymistä ja ominaisuuksia.

Kiwa Inspectan rikkovan aineenkoetuksen palvelut sisältävät:

 • mekaanisen testauksen (veto-, taivutus- ja iskukokeet)
 • kovuusmittauksen makro- ja mikrotutkimukset
 • materiaalianalyysit (OES, XRF, SEM-EDS)
 • metallografiset tutkimukset.

Kovuusmittauksia ja materiaalianalyysejä tehdään myös kenttäolosuhteissa.

Luotettavat testilaboratoriot

Laboratoriomme ovat FINAS–akkreditoituja SFS EN ISO/IEC 17025:2017 mukaan, T011. Testauslaboratoriomme sijaitsevat Vantaalla ja Varkaudessa. Lisäksi Kiwalla on rikkovan aineenkoetuksen akkreditoituja laboratorioita muissa maissa. Toteutamme tarvittavat testit omissa laboratorioissamme, mikä takaa parhaan palvelun ja kuhunkin tilanteeseen sopivimmat testausmenetelmät.

FINAS T011 testauslaboratorio

Rikkovan aineenkoetuksen edut

 • Selvittää materiaalin mekaaniset ominaisuudet
 • Varmistaa hitsauksen laadun
 • Todentaa vaatimustenmukaisuuden, esimerkiksi materiaalianalyysi

Tyypilliset käyttötilanteet

Rikkovaa aineenkoetusta käytetään muun muassa tilanteissa, joissa halutaan varmistua materiaalin tai rakenteen kestävyydestä käyttökohteessaan. Rikkova aineenkoetus on sopivin ja taloudellisin myös sarjatuotannossa oleville kohteille, jolloin pienen kappalemäärän rikkova testaus on kustannuksiltaan edullinen. Näytteet testataan standardien mukaisilla testausmenetelmillä.

 • Hitsauksen menetelmä- ja pätevyyskokeiden testaukset
 • Materiaaliselvitykset
 • Vauriotutkimukset
 • Ulkopuolisen tahon laadunvarmistus