• Erilaisille kiinteistöille ja rakenteille

Kiinteistön myynti vaatii suuren määrän puolueetonta tietoa niin myyjän kuin ostajankin näkökulmasta. Tarvittava tieto voidaan kerätä Due Diligence -tarkastuspalvelun avulla, joka tarjoaa kiinteistöstä arvokasta ja luotettavaa tietoa kaupantekotilanteeseen.

Due Diligence -palvelumme tarjoaa kartoituksen kiinteistön kunnosta, kiinteistöön kohdistuvista rasitteista ja velvoitteista sekä sen ylläpitoon ja omistukseen liittyvistä riskeistä. Due Diligence -tarjontamme kattaa sekä tekniset (TDD) että ympäristölähtöiset (EDD) kartoitukset, joista laadimme asiakkaalle johdonmukaiset ja selkeät raportit.

Technical Due Diligence (TDD) -palvelussa arvioimme rakenteiden ja järjestelmien teknisen kunnon sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet asiakkaan haluamalle tarkastelujaksolle. Korjauskustannusten arviointi perustuu laajaan kokemukseen korjaushankkeiden toteutuksen ohjauksesta ja valvonnasta. TDD:n yhteydessä analysoimme myös kiinteistön huollon ja ylläpidon tason.

Environmental Due Diligence (EDD) -palvelussa selvitämme kiinteistön mahdolliset merkittävät ympäristöriskit, -vastuut sekä -vaikutukset. EDD-kartoitus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaiseksi, jolloin selvitys voi kattaa kaiken ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä kiinteistön haitta-aineisiin ja ekologisiin vaikutuksiin.

Due Diligence -kuntotarkastuksen edut

  • Päätöksenteon tuki kaupanteossa
  • Kiinteistökaupan potentiaalisten rasitteiden ja velvoitteiden tunnistus
  • Teknisten sekä ympäristöllisten riskien selvitys 
  • Kiinteistönhuollon laadun arviointi