Avuksi matkalle kohti elintarviketurvallisuuden sertifiointia

Globaali elintarviketurvallisuusaloite (Global Food Safety Initiative, GFSI) on kansainvälinen yhteistyöverkosto, jonka missiona on edistää elintarviketurvallisuuden jatkuvaa parantamista kaikkialla maailmassa. Tämän mission toteuttamiseksi on luotu GFSI -vertailuarviointikriteerit (Benchmarking Requirements), joita vastaan kansainvälisiä elintarviketurvallisuuden sertifiointiohjelmia arvioidaan. Suomessa tunnetuimmat GFSI -vertailuarvioidut sertifiointiohjelmat ja standardikokoelmat elintarvikkeiden valmistukseen ovat FSSC22000, BRCGS sekä IFS Food.

Kiwa Inspecta tarjoaa Suomessa sertifiointipalveluita kaikkiin yllämainittuihin, kansainvälisesti tunnustettuihin standardikokoelmiin. Tarjoamme nyt myös mahdollisuutta käyttää Luotain -arviointia sertifiointiarviointiin valmistautumisen, toiminnan kehittämisen ja toiminnan tason kansainvälisen mittaamisen työkaluna, vaikka ei vielä tähtäisikään sertifiointiarviointiin.

Miksi Luotain-arviointi?

 • Liiketoimintaa tukeva Luotain -arvioinnin hyöty on arvioinnissa käytettävän standardikokoelman vaatimuksiin peilaava tilannekuva, jonka perusteella organisaatio voi kohdentaa kehittämistoimenpiteitään, liittyivät ne sitten osaamisen kehittämiseen tai järjestelmän ja/tai toiminnan kehittämiseen.
 • Riskit ja mahdollisuudet esiin Asiantuntijoiden käyttö avaa kullekin standardikokoelmalle olennaisia piirteitä ja mahdolliseen myöhempään sertifiointiarviointiin liittyviä kehitysmahdollisuuksia. Pätevät asiantuntijamme antavat myös vahvistusta asioille, jotka on jo toteutettu erityisen hyvin.
 • Huippuosaajat käytössäsi Arvioijamme ovat elintarviketoimialalla kokeneita arvioijia ja prosessiosaamisen ammattilaisia sekä kyseessä oleviin arviointikriteereihin pätevöitymisen ansiosta parhaita juuri siinä standardikokoelmassa, johon organisaatio haluaa keskittyä.
 • Tehokas toteutus Arviointipäivässä käydään valmentavien keskustelujen kautta läpi standardikokoelmaan liittyvät olennaiset vaatimukset ja keskeiset asiat tiivistäen havainnot loppuraporttiin. Asiantuntijamme ovat kokeneita arvioijia, osaavat tehdä tehokkaasti yhteistyötä ja näin saavuttaa parhaan tuloksen.
 • Sopii kaikille Luotain-arviointi sopii palveluna sekä sertifioiduille että sertifioimattomille organisaatioille keskittyen kyseessä olevan standardikokoelman kannalta oleellisiin elementteihin yrityksen toiminnassa.


Luotain-arvioinnin käytännön toteutus

Luotain -arvioinnin käytännön toteutus etenee seuraavien vaiheiden mukaisesti:

 • Arvioinnin kohteesta ja käytettävistä arviointikriteereistä sopiminen
 • Arviointikriteerinä käytettävän standardikokoelman kannalta olennaisten toimintojen ja järjestelmien tunnistaminen
 • Arviointipäivän ohjelman rakentaminen
 • Valmentavat keskustelut paikan päällä ohjelman mukaisesti eri organisaatiotasojen edustajien kanssa
 • Yleislausunto ja tehdyt havainnot
  • Positiiviset havainnot
  • Kehittämiskohteet ja -mahdollisuudet
 • Loppuraportin koostaminen ja esittäminen yritykselle
 • Keskustelu havainnoista ja jatkotoimenpiteistä


Arviointi sisältää suunnittelutyön, paikan päällä tapahtuvat haastattelut ja dokumentointiin perehtymisen sekä raportoinnin. Arvioinnissa haastatellaan henkilöitä eri organisaatiotasoilta liittyen johtamiseen, kehittämiseen, kouluttamiseen ja/tai käytännön tekemiseen. Arvioinnin tuloksena syntyy raportti havaituista toimivista menettelyistä sekä potentiaalisista parantamiskohteista, jota yritys pystyy hyödyntämään kompassina kehittymismatkallaan.

Ensimmäisen Luotain-arvioinnin kesto organisaatiossa on yksi päivä ja hinta 2.900 € + alv. Hinta sisältää kaikki suunnittelusta loppuraportointiin.

Arviointi ei ole konsultointia eikä sisällä suoria kehittämisehdotuksia, vaan uskomme, että valmentavien keskustelujen ja arviointikriteereinä käytettävien standardikokoelmien vaatimuksia mukailevien kysymysten kautta yritys itse löytää omaan toimintaansa parhaiten sopivat vastaukset.