Rakennusvalvontaviranomaiselle on lain mukaan osoitettava, että rakennustuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Muoviputkien vaatimuksista on säädetty esim. juomavesikäyttöön tarkoitettujen PEX -putkien tyyppihyväksyntäasetuksessa. Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä FI -juomavesihyväksyntä täydentää INSTA-CERT -sertifiointimenettelyä ottamalla siihen mukaan haju- ja makutestit ja putken materiaalin tarkastelun asetuksessa säädetyn mukaisesti.

Juomavesiputkien FI-merkki täydentää INSTA-CERT-sertifiointia

FI-merkintä on vapaaehtoinen kansallinen sertifiointimenettely, jolla varmennetaan tuotteen laatua ja soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin. Yleensä FI-merkintä perustuu tuoteryhmäohjeeseen, jossa on viitauksia standardeihin, kansallisiin ohjeisiin ja hyvän rakentamistavan mukaisiin suosituksiin.

FI-merkintä voi myös täydentää CE-merkintää. Tällöin tuotteen valmistaja sitoutuu noudattamaan lisävaatimuksia laadunvalvonnassa ja tuoteominaisuuksien ilmoittamisessa, jolloin tuotteen käyttäjän on helpompi todeta tuotteen sopivuus käyttöön.

FI-merkki on vapaaehtoinen tuotteen laatumerkki, joka varmentaa viranomaisvaatimusten lisäksi myös käyttäjän kannalta tärkeiden ominaisuuksien täyttymisen. Esimerkiksi CE-merkinnässä tuotteen pakkasenkestävyys voi vastata keskieurooppalaisia vaatimuksia ja voi olla vaikea ymmärtää ja arvioida, riittääkö kyseinen ilmoitettu ominaisuus Suomen kylmissä käyttöolosuhteissa. FI-merkki takaa aina rakennustuotteen suomalaisten sääolojen edellyttämän säänkestävyyden.

FI-merkinnän vaatimuksia voivat tuotteesta riippuen olla kansallisten viranomaisvaatimuksien lisäksi esim. ulkonäkövaatimukset, mittatoleranssit tai jokin muu tärkeä tuoteominaisuus. Juomavesiputkien FI-merkki osoittaa tuotteelle säädettyjen viranomaismääräysten täyttymisen muoviputken materiaalin ja putkesta mahdollisesti veteen siirtyvän hajun ja maun osalta.

Meiltä kattavat rakennustuotteiden sertifiointipalvelut valmistajille

INSTA-CERT -menettelyn on luonut yhteispohjoismainen sertifioijien muodostama ryhmä, jossa Kiwa Inspecta toimii Suomen edustajana. Tarjoamme menettelyn mukaisesti INSTA-CERT -sertifiointia sen koko laajuudessa. Lisää INSTA-CERTistä osoitteessa nordicpolymark.com tai insta-cert.net.

Kiwa Inspectalla on käytössään laaja asiantuntijoiden ja toimintojen joukko, mikä mahdollistaa myös muiden rakennuksen vesilaitteistoihin liittyvien rakennustuotteiden sertifioinnin ostamisen yhden luukun periaatteella. Meiltä voi ostaa esim. kaikki (hanojen ja joustavien kytkentäputkien) tyyppihyväksyntäpäätöksen haku- ja käsittelymenettelyihin, testaukseen, alkutarkastukseen ja seurantakäynteihin liittyvät palvelut.

Tarjoamme myös muita rakennustuotteiden sertifiointipalveluja esim. CE-merkintää ja Kiwa Groupin kautta kattavasti Euroopassa vaadittuja muoviputkien sertifiointeja Usein sertifikaattien seurantakäyntejä voidaan yhdistää keskenään ja säästää resursseja muihin tärkeisiin kohteisiin.

Meiltä valmistaja saa akkreditoidun testauslaboratorion palvelut ja ympäristöministeriön hyväksymän laadunvarmentajan palvelut (= alkutarkastus, vuosittaiset seurantakäynnit ja vuosittaiset laadunvarmentajan suorittamat testaukset). Tarjoamme myös Euroopassa vaadittujen muoviputkisertifiointien myöntämispalvelut.


Palveluun liittyvät lait ja standardit

  • Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012
  • Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien tyyppihyväksynnästä 1/18