Generaattorien suunnittelemattomat seisokit tulevat aina kalliiksi, johtuivat ne sitten teknisistä tai inhimillisistä syistä. Ikääntyneiden generaattorikomponenttien toiminta ei aina ole luotettavaa − siksi turvallisuuden ja tuottavuuden varmistamisessa tarvitaan ennaltaehkäisevää ja hyvin suunniteltua huoltoa.

Kiwa Inspecta tarjoaa laajan palveluvalikoiman, joka helpottaa hallitsemaan ja optimoimaan pyörivien laitteistoiden käyttöikää. Kaikissa generaattorin osissa kuten akselissa, generaattorin kapoissa tai käämeissä voi ilmetä erilaisia vaurioita ja kulumisen merkkejä. Isoissa pyörivissä koneissa on usein myös monenlaista värähtelyä, joka voi johtua mekaanisesta, tai sähköisestä viasta. Kaikissa tapauksissa on tärkeää tuntea laitteiston kunto ja tunnistaa mahdolliset viat ennen kuin onnettomuuksia tapahtuu. Tämän varmistamisessa suureksi hyödyksi ovat Kiwa Inspectan rikkomattoman aineenkoetuksen (NDT-tarkastus) ja kunnonseurannan palvelut. Poikkeamat voidaan havaita luotettavasti edistyneillä NDT-menetelmillä, kuten ultraääni- tai pyörrevirtatarkastuksella.

Useimpiin kunnonvalvonnan haasteisiin voidaan löytää ratkaisu, kun generaattoreiden NDT-tarkastus yhdistetään värähtelynmittaukseen yhtenäiseksi, kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi. Kiwa Inspecta kehittää jatkuvasti uusia sovelluksia käytönaikaiseen kunnonseurantaan. Näin asiakkaidemme on entistä helpompaa saada tarkkaa tietoa vahingoittuneista mekanismeista.

Yhdessä voimme suunnitella parhaat tavat toteuttaa generaattoreiden NDT-tarkastukset ja modernisoinnit kustannustehokkaasti. Tarkastuksista saadun tarkan tiedon, huolellisen suunnittelun ja projektinhallinnan tuella huoltotoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein. Suurimmat edut saadaan läheisessä yhteistyössä Kiwa Inspectan asiantuntijoiden ja asiakkaan kanssa. Yhdessä voimme tehdä laskelmat generaattoreiden kunnossapidosta sekä rakentaa ennaltaehkäiseviä ja riskiperustaisia huolto- ja tarkastussuunnitelmia.

Generaattoreiden NDT-tarkastuksen edut

  • Generaattoreiden NDT-tarkastus lisää käytettävyyttä ja luotettavuutta 
  • Lisää kannattavuutta vähentämällä suunnittelematonta seisokkiaikaa ja tuotannon keskeytyksiä
  • Parantaa turvallisuutta
  • Generaattoreiden NDT-tarkastus antaa tarkkaa tietoa huoltosuunnitelmiin ja -toimenpiteisiin 
  • Arvioi generaattoreiden ja sen komponenttien kunnon, tunnistaa kriittisimmät osat
  • Ennaltaehkäisee onnettomuuksia, jotka voivat aiheuttaa henkilö- ja ympäristövahinkoja

Käyttökohteet

  • Generaattorit
  • Turbiinit
  • Muut pyörivät laitteet

Standardit

Kiwa Inspectalla on asianmukaiset pätevyydet NDT-menetelmien käyttöön.