Hiilivetykaasujen lämpökamerakuvaus antaa reaaliaikaisia tuloksia

Tulokset nähdään reaaliaikaisena suoraan kameran näytöltä ja ne voidaan tallentaa myös myöhempää käyttöä varten. Tutkittavat kohteet voivat perustua teidän tai asiantuntijamme tunnistamiin kohteisiin. Säännöllisillä tutkimuksilla voitte parantaa turvallisuutta.

Raportointi

Voitte valita tarpeisiinne sopivan raportointitavan. Lisäksi asiantuntijamme käy tulokset läpi kanssanne. Tarjoamamme raportointitavat:

 • Videot vuotokohdista
 • Kirjallinen aineisto valokuvien ja videoiden kanssa
 • Vuotokohdat merkittynä teidän dokumentteihinne.

Kuvauskohteet

Kaasukameraa käyttämällä voimme tunnistaa vuotokohtia mm. säiliöistä, putkistoista, pumpuista, venttiileistä, kompressoreista ja mittareista. Kaasukameraa voidaan käyttää lämpökameran tavoin lämpötilan vaihtelualueella -20 ºC - +350 ºC. Kamera ei sovellu kylmäainevuotojen havainnointiin.

Kuvauksen edut

 • Visualisoi ja paikantaa kaasuvuodot turvalliselta etäisyydeltä                   
 • Kuvauksen tulokset reaaliaikaisesti
 • Vuodon tallennus videolle
 • Prosessia häiritsemätön tarkastus
 • Hiilivetykameran avulla voidaan tutkia vaikeasti saavutettavia kohteita.
 • Kunnonvalvonta

Tyypilliset käyttökohteet

 • Öljynjalostamot
 • Maakaasun käsittelylaitokset ja siirtoputkistot
 • Öljynporauslautat
 • Petrokemian teollisuus
 • Biokaasun talteenotto ja biovoimalaitokset
 • Muut voimalaitokset