Hiilivetykameralla voidaan visualisoida metaanin ja muiden hiilivetykaasujen vuodoista aiheutuvat päästöt turvalliselta etäisyydeltä. Tarkastus suoritetaan oletetun vuotokohdan alueella kuvaamalla vuotokohtaa prosessia häiritsemättä. Tulokset ovat välittömästi havaittavissa kameran näytöltä. Tutkittavat kohteet kartoitetaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Kameralla voi tarkastaa säiliöitä ja putkistoja, sekä tiivistepintoja, liitoksia, pumppuja, venttiilejä, kompressoreita ja mittareita. Hiilivetykamera toimii myös lämpökamerana toiminta-alueella -20 ºC - +350 ºC.

Hiilivetykamera ei sovellu ammoniakkikaasujen eikä muiden kylmäaineista johtuvien vuotojen havainnointiin.

Asiakkaan saamassa tarkastusraportissa on yksilöity kuvaus kohteesta, tavallinen digitaalinen valokuva ja hiilivetykameran antama kuva kohteesta. Sähköinen dokumentaatio sisältää videotallenteet, joista selviää tarkka vuotopaikka. Dokumentaatio toimitetaan asiakkaalle ulkoisella muistitikulla.

Hiilivety- ja kaasukamerakuvauksen edut:

 • Visualisoi ja paikantaa kaasuvuodot turvalliselta etäisyydeltä 
 • Hiilivety- ja kaasukamerakuvaus on reaaliaikainen 
 • Videon tallennus kuvausraporttia varten
 • Prosessia häiritsemätön tarkastus
 • Hiilivetykameran avulla päästään skannaamaan kohteita, joihin on muuten vaikea pääsy
 • Kunnonvalvonta

Tyypilliset käyttökohteet

 • Öljynjalostamot
 • Maakaasun käsittelylaitokset ja siirtoputkistot
 • Öljynporauslautat
 • Petrokemian teollisuus
 • Biokaasun talteenotto ja biovoimalaitokset
 • Muut voimalaitokset