• Kaikentyyppisten kiinteistöjen hissit ja liukuportaat

Mitä hissillesi kuuluu – Kiwa Inspectan kuntoarvio paljastaa! Hissien elinkaaren optimointi on nyt helppoa: Kiwa Inspectan suorittaman riippumattoman hissin kuntoarvion ja kuntotutkimuksen avulla saadaan arvokasta tietoa hissin tilanteesta. Hissin kuntoarviossa selvitetään, missä vaiheessa elinkaartaan hissi on. Samalla huomioidaan myös toimenpiteet, joiden avulla voidaan ylläpitää tai parantaa käyttöturvallisuutta, luotettavuutta ja käyttömukavuutta sekä pidentää elinkaarta.

Hissien kuntotutkimuksen sisältö perustuu aina asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Kiwa Inspectan suorittama perusteellinen hissin kuntoarvio tähtää hissin kriittisten kulumispisteiden havainnoimiseen. Havaintoja ja arvioinnin tuotoksena syntyvää toimenpide-ehdotusta voidaan käyttää päätöksenteon tukena ja mahdollisten hissien peruskorjauksien ja parannuksien suunnittelussa. Tulevia korjaustarpeita pyritään näin ennakoimaan, jotta suunnitteluun jää riittävästi aikaa ja korjaukset ehditään ajoissa budjetoida.

Hissien kuntoarvioon voidaan sisällyttää myös tarjouspyyntöjen laadinnassa avustaminen. Hissien kuntotutkimuksen toteuttaa kaksi siihen erikoistunutta asiantuntijaa. Asiakkaan hissiin liittyvät tarpeet kartoitetaan ennen arvion tekemistä. Arviossa kartoitetaan laitteiden nykykunto sekä mahdollinen modernisointi- tai uusimistarve, modernisointilaajuus sekä toimenpiteiden kiireellisyys.

Kiwa Inspectan ammattitaitoisilla hissitarkastajilla on vuosien laaja kokemus erityyppisistä laitteista ja hisseistä. Hissien kuntoarvion palvelun kautta tämä asiantuntemus on Sinun käytettävissäsi. Palvelu on saatavissa myös liukuportaille ja -käytäville.

Hissien kuntoarvion ja kuntotutkimuksen edut

  • Auttaa lisäämään hissien käytettävyyttä ja turvallisuutta vähentämällä yllättävistä rikkoutumisista aiheutuvia käyttökeskeytysseurauksia hissien kuntoarvion avulla
  • Ennakoi peruskorjaustarpeet hyvissä ajoin ja vähentää yllätyksenä tulevia uusimis- ja modernisointikuluja hissien kuntotutkimuksen avulla
  • Optimoi hissin käyttöikää oikea-aikaisten ja -laajuisten korjausten avulla
  • Hallitse kustannuksia viideksi vuodeksi eteenpäin

Palveluun liittyvät standardit

Kansalliset ja kansainväliset hissimääräykset