Mitä hisseillesi kuuluu – Kiwa Inspectan kuntotutkimus paljastaa! Hissien elinkaaren optimointi on nyt helppoa: Kiwa Inspectan suorittaman riippumattoman hissien kuntotutkimuksen avulla saadaan arvokasta tietoa hissin tilanteesta. Hissien kuntotutkimuksessa selvitetään, missä vaiheessa elinkaartan hissit ovat. Samalla huomioidaan myös toimenpiteet, joiden avulla voidaan ylläpitää tai parantaa käyttöturvallisuutta, luotettavuutta ja käyttömukavuutta sekä pidentää elinkaarta.


Hissien kuntotutkimuksen sisältö perustuu aina asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Kiwa Inspectan suorittama perusteellinen kuntotutkimus tähtää hissien kriittisten kulumispisteiden havainnoimiseen. Havaintoja ja arvioinnin tuotoksena syntyvää toimenpide-ehdotusta voidaan käyttää päätöksenteon tukena ja mahdollisten hissien peruskorjausten ja parannusten suunnittelussa. Tulevia korjaustarpeita pyritään näin ennakoimaan, jotta suunnitteluun jää riittävästi aikaa ja korjaukset ehditään ajoissa budjetoida.

Hissien kuntotutkimukseen voidaan sisällyttää myös tarjouspyyntöjen laadinnassa avustaminen. Hissien kuntotutkimuksen toteuttaa kaksi siihen erikoistunutta asiantuntijaa. Asiakkaan hissiin liittyvät tarpeet kartoitetaan ennen arvion tekemistä. Arviossa kartoitetaan laitteiden nykykunto sekä mahdollinen modernisointi- tai uusimistarve, modernisointilaajuus sekä toimenpiteiden kiireellisyys.

Kiwa Inspectan ammattitaitoisilla hissitarkastajilla on vuosien laaja kokemus erityyppisistä laitteista ja hisseistä. Hissien kuntotutkimuspalvelun kautta tämä asiantuntemus on Sinun käytettävissäsi. Palvelu on saatavissa myös liukuportaille ja -käytäville.

Hissien kuntotutkimuksen edut

  • Auttaa lisäämään hissien käytettävyyttä ja turvallisuutta vähentämällä yllättävistä rikkoutumisista aiheutuvia käyttökeskeytysseurauksia
  • Ennakoi peruskorjaustarpeet hyvissä ajoin ja vähentää yllätyksenä tulevia uusimis- ja modernisointikuluja
  • Optimoi hissin käyttöikää oikea-aikaisten ja -laajuisten korjausten avulla
  • Hallitse kustannuksia viideksi vuodeksi eteenpäin

Käyttökohteet

Kaikentyyppisten kiinteistöjen hissit ja liukuportaat

Palveluun liittyvät standardit

Kansalliset ja kansainväliset hissimääräykset