• Kaikentyyppisten kiinteistöjen hissit 

Kiwa Inspectan hissikatselmus on kuntoarviota kevyempi vaihtoehto hissin toimintakunnon ja kunnostustarpeen laajuuden arviointiin. Palvelun avulla on mahdollista arvioida kiinteistön hissit kokonaisuutena siten, että jokaisesta hissistä saadaan erillinen ja selkeä raportti. Hissikatselmuksen avulla voidaan kartoittaa ne hissit, joiden peruskorjaus tai modernisointi on prioriteettilistan kärjessä, mikäli tarkoituksena ei ole peruskorjata, kunnostaa tai uusia kaikkia hissejä kerralla. 

Kiwa Inspectan suorittaman riippumattoman hissikatselmuksen avulla asiakas saa arvokasta tietoa hissiensä kunnosta. Arvio sisältää kiinteistön koko hissikannan havainnollisesti eriteltynä. Hissikatselmusraportin perusteella selviää myös, mikäli jokin hissin osakokonaisuus vaatii tarkempaa tutkimusta eli erillistä hissin kuntoarviota, jossa pureudutaan tarkemmin toimenpiteisiin, joiden avulla voidaan ylläpitää tai parantaa käyttöturvallisuutta, luotettavuutta ja käyttömukavuutta sekä pidentää hissin elinkaarta.

Kiwa Inspecta on riippumaton kolmas osapuoli, jolla on vahva osaaminen hissialalta ja laaja-alainen kokemus erilaisista hissilaitteistoista. Ammattitaitoisilla hissitarkastajillamme on vuosien laaja kokemus erityyppisistä laitteista ja hisseistä. 

Hissikatselmuksen edut

  • Auttaa kunnossapidon priorisoinnissa
  • Voidaan hyödyntää osana kiinteistön PTS:aa.

Käyttökohteet

Kaikentyyppisten kiinteistöjen hissit 

Palveluun liittyvät standardit

- Hissimääräykset A8 (eri vuosilta)
- EN 81-1/2
- EN 81-20
- EN 81-70
- SFS-EN 81-80
- Hissiturvallisuuslaki 1134/2016
- RT-kortit