Hitsauskoordinoijien sekä teräs- ja alumiinirakenteiden hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen elimen suorittama rekisteröintivaatimusten toteaminen. 

Hitsauskoordinoijien pätevyysrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen kolmannen osapuolen suorittama pätevyyden arviointi. Pätevyysvaatimukset pohjautuvat standardeihin:

  • SFS-EN ISO 3834-2
  • SFS-EN ISO 14731
  • SFS-EN 1090-2