Höyrykattilan luotettavuus, turvallisuus ja käytettävyys ovat ratkaisevan tärkeitä voimalaitoksille. Paineesta johtuvan rasituksen tai kuumien olosuhteiden alaisuudessa toimivilla komponenteilla, kuten tulipesän seinäputkilla, lieriöllä, tulistimilla, jako- ja kokoojatukeilla, venttiileillä ja putkistoilla on kuitenkin rajoitettu käyttöikä. Tämän vuoksi niiden kunnon tarkkailu ja käytön optimointi ovat avainasemassa, jotta vuotoja, vakavia onnettomuuksia tai kalliita tuotantokeskeytyksiä voidaan ennaltaehkäistä. 

Oikeaan aikaan toteutettavilla täsmällisillä toimenpiteillä voidaan parantaa turvallisuutta, suojella ympäristöä ja taata maksimaalinen käyttöikä. Kiwa Inspecta auttaa asiakkaitaan tunnistamaan ja havaitsemaan mahdolliset viat ajoissa ja kohdistamaan korjaustoimenpiteet oikeisiin kohtiin.

Eroosiokuluminen, korroosio sekä kuumien komponenttien viruminen ja säröily ovat kattiloiden suurimmat haasteet. Myös kattilan käytöllä, kuten polttoaineilla ja muilla kattilan ajoparametreillä on vaikutusta sen käyttöikään. Kaikissa tapauksissa on tärkeää löytää viat ajoissa. Kiwa Inspectan ratkaisussa olennaisessa osassa ovat kehittyneet ja luotettavat ei-rikkovat testausmenetelmät (NDT), joiden soveltamisessa olemme Pohjoismaiden markkinajohtaja. Uusimpien menetelmien ansiosta vahingoittuneet mekanismit voidaan paikallistaa normaalin käytön aikana tuotantoa pysäyttämättä.

Kiwa Inspectan asiantuntijoiden avulla asiakkaamme voivat suunnitella tulevaa, estää vikoja uusiutumasta, toteuttaa tarkastukset haluttuna aikana ja käyttää kattilaa turvallisesti seuraavan käyttöjakson ajan. Kiwa Inspectalla on laaja kokemus ja tietotaito kattilalaitoksista. Huolellisella suunnittelulla ja projektin hallinnalla voimme kohdistaa päivitykset tarkasti ja toteuttaa projektit aikaa ja kustannuksia säästävästi. Yhdessä voimme luoda myös riskiperustaiset tarkastus- ja huoltosuunnitelmat tuleviksi vuosiksi.

Kiwa Inspecta tukee myös rakentamisen että modernisoinnin aikaisessa laadunvarmistuksessa; erinomaiseen lopputulokseen päästään esimerkiksi hitsauksen laadun tarkkailun ja projekti- ja menetelmäsuunnittelun yhdistelmällä. Avullamme projektit pysyvät aikataulussa ja tuotanto saadaan täyteen vauhtiin mahdollisimman nopeasti. Lisäksi teemme elinkaarilaskelmia, vaurioselvityksiä sekä testaamme komponenttien ja hitsien lujuutta ja vahvuutta. Hitsausmenetelmien pätevyystestit voidaan suorittaa Kiwa Inspectan omassa rikkovan testauksen laboratoriossa.

Höyrykattiloiden testauksen edut

 • Vähentää vikojen aiheuttamia pysähdyksiä ja seisokkeja
 • Auttaa tunnistamaan ongelmat ennen kuin ne aiheuttavat vahinkoja
 • Ennaltaehkäisee komponenttien vikaantumista, vuotoja ja onnettomuuksia
 • Säästää rahaa
 • Varmistaa prosessin toiminnan täydellä teholla
 • Suojelee ympäristöä
 • Edistää työturvallisuutta

Tyypilliset käyttökohteet

 • Tulipesäkattilat
 • Vesiputkikattilat
 • Soodakattilat

Standardit

 • PED
 • Standardit ja tarkastukset valmistuksen aikana
 • Kiwa Inspectalla on asianmukaiset pätevyydet NDT-menetelmiin ja niillä suoritettavaan tarkastukseen