IFS Food -standardi tarjoaa elintarviketeollisuuden toimijoille yhtenäisen viitekehyksen, jota vastaan niiden toimintaa pystytään arvioimaan. Standardin keskiössä ovat asiakasvaatimukset, tuoteturvallisuus, laatu, laillisuus sekä aitous ja toiminnan läpinäkyvyys. Kiwa Inspectalla auditoinnin tekevät ammattitaitoiset, monipuolisesta elintarviketeollisuuden työkokemuksesta ammentavat IFS-arvioijat. Kiwa Inspecta suorittaa sertifioinnin myös suomen kielellä.

Kenelle IFS Food on tarkoitettu?

IFS Food -sertifiointi on tarkoitettu elintarviketeollisuuden toimijoille. Erityisesti se hyödyttää elintarvikkeita valmistavia ja pakkaavia yrityksiä. IFS Food on tärkeä etenkin Private Label -tuotteita valmistaville, koska monet standardin vaatimuksista liittyvät asiakasvaatimusten noudattamiseen.

IFS Food -standardin vaatimuksissa näkyy vähittäiskauppapuolen vahva myötävaikutus. Sillä pyritään vähentämään yhä enemmän koko toimitusketjun kustannuksia ja aikaa.

Maailmassa on noin 25 500 IFS -sertifikaattia, joten kyse on kansainvälisesti tunnustetusta standardista.


IFS-sertifioinnin edut

  • Auttaa organisaatiota kehittämään elintarviketurvallisuuteen ja laadunhallintaan liittyviä prosessejaan ja näin myös asiakastyytyväisyyttä ja tuotteiden laatua
  •  Vastaa kansainvälisiin asiakastarpeisiin
  • Tuo kaupallista hyötyä, sillä se lisää luottamusta toimitusketjussa ja avaa usein uusia asiakkuuksia
  • Helpottaa osoittamaan prosessien ja toiminnan laadun, turvallisuuden, laillisuuden, aitouden ja läpinäkyvyyden vähittäis- ja tukkukaupan asiakkaille ja muille toimitusketjun eri osapuolille
  • Palvelun saa Kiwa Inspectalta suomen kielellä


Mihin IFS Food perustuu?

IFS Food on yksi GFSI (Global Food Safety Initiative) vertaisarvioiduista sertifiointiohjelmista. Nyt käytössä on versio 6.1, lähitulevaisuudessa versio 7.

Ajankohtaista

Miniwebinaari ja keskustelutilaisuus 9.9.2020 klo 12 ja klo 13
Kriisinhallinta ja valmius hätätilanteisiin GFSI -standardeissa

Varautumisen ja kriisinhallinnan avulla elintarvikealan organisaatio pyrkii tunnistamaan ja ennakoimaan odottamattomia tilanteita sekä suojautumaan niiltä paitsi itse niin myös suojaamaan kuluttajia mahdollisimman tehokkaasti. Elintarviketeollisuudessa kriisinhallinta ja valmius hätätilanteiden hoitoon on erityisen tärkeää, sillä palvelemme ihmisten jokapäiväistä tarvetta tuottamalla ruokaa. Tilanteet ovat usein yllättäviä ja päätöksiä joudutaan tekemään nopeasti. Tilanteisiin voi pahimmillaan liittyä myös suoranaista hengenvaaraa herkille kuluttajaryhmille kuten vaikeasti allergisille. Organisaation on tärkeää säilyttää toimintakykynsä ja pyrkiä hoitamaan tilanne mahdollisimman nopeasti ja suoraviivaisesti. Kriisinhallinta ja hätätilannevalmius on läheisessä vuorovaikutuksessa jatkuvuussuunnittelun kanssa.

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan GFSI -standardien vaatimuksista kriisinhallintaan ja hätätilannevalmiuden ylläpitoon (FSSC22000 versio 5, IFS Food 6.1 ja BRCGS versio 8). Lisäksi Teija Paananen kertoo missä mennään IFS -sertifiointien aloittamisen kanssa ja mihin on syytä varautua ensimmäisessä IFS -auditoinnissa. Webinaari on osa Tietopäivä Kiwa Live -sisältöä.

Ilmoittaudu mukaan. Saat sähköpostitse linkin Teams-tapahtumaan.

Ilmoittaudu 9.9. klo 12:00 - 12:45

Ilmoittaudu 9.9. klo 13:00 - 13:45