• Kiinteistöt

Ilmanvaihdon toimivuudella ja riittävyydellä on merkittävä vaikutus sisäilman laatuun. Sisäilmaongelmat johtuvat usein ilmanvaihdon puutteista ja vioista. Tämän vuoksi sisäilmaselvitysten yhteydessä on usein tarpeellista tutkia myös ilmanvaihdon toimintakuntoa.

Rakennusterveyteen liittyvä ilmanvaihdon tutkimus sisältää

 • Yleiskuvaus ilmanvaihtojärjestelmästä, koneiden palvelualueet
 • Ilmanvaihtokoneiden käyntiaikojen riittävyyden tarkastelu
 • Ilmanvaihtokoneiden ja niihin liittyvien osien tekninen tarkastelu
 • Ilmanvaihtokoneiden, kammioiden, kanavien ja pääte-elimien puhtauden tarkastelu
 • Ilmanvaihtojärjestelmän epäpuhtauslähteiden selvitys (mm. suojaamaton mineraalivilla)
 • Suodattimien tarkastelu (suodatinluokka, asennus, puhtaus, ohivuodot)
 • Pöly- ja mineraalivillakuitututkimukset
 • Palopeltien kunto ja aukiolo
 • Huonetilojen huuhtoutumisen arviointi
 • Tuloilma- ja poistoilmamäärien mittaukset runkokanavista / pääte-elimistä ja niiden tarkastelu suunniteltuihin arvoihin ja käyttäjämääriin nähden
 • Ulko- ja sisäilman välisen paine-eron seurantamittaukset
 • Hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaukset
 • Putkitunnelien ja ryömintätilojen ilmanvaihto

Standardit ja ohjeet

 • Suomen rakennusmääräyskokoelma
 • Asumisterveysopas
 • Asumisterveysasetus
 • Suomen LVI-liitto ry:n IV-kuntotutkimusohjeet