Mille tuotteille INSTA-CERT -tuotesertifiointi?

  • Muoviputket ja -yhteet
  • Muoviputkijärjestelmät ja kaivot
  • Kylpyhuonekalusteet 
  • Tikkaat
  • Turvalasit

Mitä INSTA-CERT -tuotesertifiointi tarkoittaa?

Tikkaat, turvalasit, muoviputket ja -yhteet, muoviputkijärjestelmät ja kaivot ja kylpyhuonekalusteet. Edellä mainituilla ei ehkä ole paljon yhteistä – näissä tuotteissa laatu on kuitenkin tärkeää niin teollisuudelle kuin kuluttajillekin. Esimerkiksi muoviputkien rikkoutuminen maan alla voi tulla kalliiksi, mutta putkien laadun arviointi mittaamatta ja testaamatta on mahdoton tehtävä. Siksi tuotteista kannattaa etsiä INSTA-CERT  tai Nordic Poly Mark -sertifiointimerkkiä, joka osoittaa tuotteen täyttävän pohjoismaisen laatutason vaatimukset.

INSTA-CERT -sertifiointimenettely mahdollistaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisen kerralla ja yhdellä merkillä kaikissa Pohjoismaissa. INSTA-CERT -menettelyn on luonut yhteispohjoismainen sertifioijien muodostama ryhmä, jossa Kiwa Inspecta toimii Suomen edustajana.

INSTA-CERT -sertifiointimenettely on luotu asiakastarpeisiin. INSTA-CERT -sertifiointimerkki tuotteessa osoittaa, että tuote täyttää joukon tärkeitä laatuvaatimuksia sekä lisäksi ns. pakolliset viranomaisvaatimukset Menettelyn mukaisesti tuotteen valmistaja on omasta halustaan sitoutunut riippumattomaan ulkoiseen laadunvalvontaan. INSTA-CERT -sertifioinnin perusteet kuten tuotevaatimukset ovat julkisia, joten ostopäätöksen tekijä voi tarkistaa, mitä on ostamassa eli mitä merkki tuotteessa tarkoittaa.

INSTA-CERT -tuotesertifioinnin piiriin kuuluvat seuraavat tuoteryhmät, jotka tunnistaa alla kuvatusta sertifiointimerkeistä.

Tuotteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan testaamalla tuotteet ja tarkastamalla valmistusolosuhteet ja tehtaan oma laadunvalvonta. Sekä valmistaja että sertifioija kontrolloivat sertifioituja tuotteita. Tarkastusten ja testausten laajuus on määritelty tuotekohtaisesti. INSTA CERT -sertifioinnin ja sen ylläpitämisen perustana olevat testaukset ja tarkastukset tekee aina puolueeton ja riippumaton osapuoli.

Standardit

Sertifiointimenettely on kuvattu pohjoismaisittain laaditussa sertifioinnin yleisohjeistuksessa General Rules for Nordic Certification GRC. Kullekin tuotteelle on lisäksi laadittu sitä koskevat sertifiointiohjeet, SBC. Ohjeet kuvaavat sertifikaatin haku- ja ylläpitomenettelyn sekä testaus- ja tarkastusvaatimukset. Ohjeet laaditaan pohjoismaisena yhteistyönä huomioiden kunkin jäsenmaan tarpeet. Sertifiointivaatimukset perustuvat eurooppalaisiin standardeihin tai pohjoismaisiin tuotespesifikaatioihin. Mahdolliset lisävaatimukset, esim. ilmasto-olosuhteista johtuvat, määritellään kyseistä tuotetta koskevassa SBC-sertifiointiohjeessa.

INSTA-CERT -tuotesertifioinnin edut

  • INSTA-CERT -sertifiointi auttaa tunnistamaan laadukkaat tuotteet
  • Helpottaa kaupankäyntiä, edistää kilpailukykyä
  • Ehkäisee laadusta johtuvia riskejä ja ylimääräisten kustannusten syntymistä
  • INSTA-CERT -sertifiointi auttaa hankintapäätösten tekemisessä